De maatschappelijke druk om te komen tot een meer rechtvaardige fiscaliteit neemt elke dag toe. Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat die eis niet alleen komt van de vakbonden en de 120.000 mensen die er in december voor op straat kwamen, maar even goed van de overgrote meerderheid van de bevolking.

Meer dan 80% van de Vlamingen is gewonnen voor een meer rechtvaardige verdeling van de inspanningen. Bij die 80% niet alleen werknemers, maar ook een overgrote meerderheid van de werkgevers, zo leert een enquête van Trends ons.

Blijkbaar voelen ook de regering en de Nationale Bank zich onder die druk genoodzaakt om een aantal plannen op tafel te leggen. Uit de voorstellen van minister Johan Van Overtveldt en gouverneur Coene blijkt echter dat zij een wel heel bijzondere invulling geven aan het begrip rechtvaardigheid.

Hoeksteen

Tijdens de vorige verkiezingscampagne was iedereen - rechts én links van het politieke spectrum - het roerend eens dat de lasten op arbeid naar omlaag moesten om jobs te creëren. De manier waarop de regering Michel-De Wever dat wil financieren is echter niet door de inspanningen rechtvaardig te verdelen. Een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens of de grootste vervuilers is in hun voorstellen niet de hoeksteen van de oefening. Het is er hooguit een sluitstuk(je) van. De grootste inspanning moet, opnieuw, geleverd worden door gezinnen en werknemers.

Regering luistert niet naar de samenleving

In de vorm van een indexsprong, een BTW-verhoging en - als het van de Gouverneur van de Nationale Bank afhangt- zelfs door een regelrechte verlaging van de lonen. Want in de ogen van Luc Coene zijn niet alleen de sociale bijdragen op de lonen te hoog. Neen, volgens hem verdienen werknemers in dit land gewoon te veel.

Zo stellen we - opnieuw - vast dat deze regering de moed ontbreekt om te luisteren naar een samenleving die oprecht bezorgd is en die vraagt om rechtvaardige én structurele oplossingen. De voorstellen van Coene en Van Overtveldt beantwoorden aan geen van beide criteria, ondanks het feit dat ze allebei claimen dat structurele veranderingen hun voornaamste doel zijn.

Pikorde

Niet alleen ontbreekt iedere rechtvaardigheid in wat ze op tafel leggen, ook voor de broodnodige jobcreatie bieden ze geen perspectief. In een studie die Coenes Nationale Bank in 2011 zelf samen met het Planbureau maakte, werd een aantal financieringsmogelijkheden voor een lastenverlaging vergeleken.

Voor een opbrengst van 2 miljard euro rekende de Nationale Bank uit dat een shift gefinancierd door een bijdrage uit vermogen 35.000 extra jobs oplevert. Een tax shift gefinancierd door een BTW-verhoging 13.000 jobs. Waarom blijft de regering haar ogen sluiten voor een pikorde die zo overduidelijk is? Alles lijkt goed om de grootste vermogens te ontzien, zelfs als daardoor jobs verloren gaan.

Ademruimte geven aan ondernemingen

Dat terwijl er wel degelijk een alternatief is. Het voorstel dat sp.a vorige week op tafel legde, maakt wél de breuk. Onder meer omdat het een aantal heilige huisjes zoals de notionele interestaftrek durft te slopen, waardoor we ademruimte kunnen geven aan ondernemingen die écht nieuwe jobs willen creëren.

Omdat we niet beschroomd zijn om te zeggen dat de nood aan financiering van onze sociale zekerheid veel hoger is dan de nood aan bijkomende appartementen aan de kust en dat wie meerwaarden op aandelen realiseert dus beter ook eerst aan die sociale zekerheid zou bijdragen. Zodat niet de winnaars worden vrijgesteld en de rest dubbel betaalt.

Een échte tax shift dus. Waardoor we écht ondernemerschap kunnen stimuleren en écht kunnen investeren in duurzame, leefbare en vooral méér jobs. En waardoor wie aan het werk is wel degelijk meer kan overhouden aan het einde van de maand. Want in tegenstelling tot Luc Coene vinden wij niet dat er bij de gezinnen gerust nog wat af kan.

De maatschappelijke druk om te komen tot een meer rechtvaardige fiscaliteit neemt elke dag toe. Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat die eis niet alleen komt van de vakbonden en de 120.000 mensen die er in december voor op straat kwamen, maar even goed van de overgrote meerderheid van de bevolking. Meer dan 80% van de Vlamingen is gewonnen voor een meer rechtvaardige verdeling van de inspanningen. Bij die 80% niet alleen werknemers, maar ook een overgrote meerderheid van de werkgevers, zo leert een enquête van Trends ons.Blijkbaar voelen ook de regering en de Nationale Bank zich onder die druk genoodzaakt om een aantal plannen op tafel te leggen. Uit de voorstellen van minister Johan Van Overtveldt en gouverneur Coene blijkt echter dat zij een wel heel bijzondere invulling geven aan het begrip rechtvaardigheid.Tijdens de vorige verkiezingscampagne was iedereen - rechts én links van het politieke spectrum - het roerend eens dat de lasten op arbeid naar omlaag moesten om jobs te creëren. De manier waarop de regering Michel-De Wever dat wil financieren is echter niet door de inspanningen rechtvaardig te verdelen. Een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens of de grootste vervuilers is in hun voorstellen niet de hoeksteen van de oefening. Het is er hooguit een sluitstuk(je) van. De grootste inspanning moet, opnieuw, geleverd worden door gezinnen en werknemers. In de vorm van een indexsprong, een BTW-verhoging en - als het van de Gouverneur van de Nationale Bank afhangt- zelfs door een regelrechte verlaging van de lonen. Want in de ogen van Luc Coene zijn niet alleen de sociale bijdragen op de lonen te hoog. Neen, volgens hem verdienen werknemers in dit land gewoon te veel. Zo stellen we - opnieuw - vast dat deze regering de moed ontbreekt om te luisteren naar een samenleving die oprecht bezorgd is en die vraagt om rechtvaardige én structurele oplossingen. De voorstellen van Coene en Van Overtveldt beantwoorden aan geen van beide criteria, ondanks het feit dat ze allebei claimen dat structurele veranderingen hun voornaamste doel zijn. Niet alleen ontbreekt iedere rechtvaardigheid in wat ze op tafel leggen, ook voor de broodnodige jobcreatie bieden ze geen perspectief. In een studie die Coenes Nationale Bank in 2011 zelf samen met het Planbureau maakte, werd een aantal financieringsmogelijkheden voor een lastenverlaging vergeleken. Voor een opbrengst van 2 miljard euro rekende de Nationale Bank uit dat een shift gefinancierd door een bijdrage uit vermogen 35.000 extra jobs oplevert. Een tax shift gefinancierd door een BTW-verhoging 13.000 jobs. Waarom blijft de regering haar ogen sluiten voor een pikorde die zo overduidelijk is? Alles lijkt goed om de grootste vermogens te ontzien, zelfs als daardoor jobs verloren gaan.Dat terwijl er wel degelijk een alternatief is. Het voorstel dat sp.a vorige week op tafel legde, maakt wél de breuk. Onder meer omdat het een aantal heilige huisjes zoals de notionele interestaftrek durft te slopen, waardoor we ademruimte kunnen geven aan ondernemingen die écht nieuwe jobs willen creëren. Omdat we niet beschroomd zijn om te zeggen dat de nood aan financiering van onze sociale zekerheid veel hoger is dan de nood aan bijkomende appartementen aan de kust en dat wie meerwaarden op aandelen realiseert dus beter ook eerst aan die sociale zekerheid zou bijdragen. Zodat niet de winnaars worden vrijgesteld en de rest dubbel betaalt. Een échte tax shift dus. Waardoor we écht ondernemerschap kunnen stimuleren en écht kunnen investeren in duurzame, leefbare en vooral méér jobs. En waardoor wie aan het werk is wel degelijk meer kan overhouden aan het einde van de maand. Want in tegenstelling tot Luc Coene vinden wij niet dat er bij de gezinnen gerust nog wat af kan.