Zo omschreef formateur Rudi Vervoort (PS) het akkoord dat hij samen met de Nederlandstalige formateur Elke Van den Brandt (Groen) toelichtte.

Sociaal

In het luik sociale uitdagingen wil de toekomstige regering werk maken van 15.000 bijkomende sociale en betaalbare woningen. Er komt een huurgarantiefonds om de Brusselaars te helpen die moeilijk aan een betaalbare woning geraken wegens de hoge huurprijzen.

De Strategie 2025 wordt omgevormd tot een Strategie 2030, terwijl de jongerengarantie uitgebreid wordt tot alle werklozen. Er komen ook experimenten met 'zones zonder werkloosheid'. In de wijkcontracten wordt een sociaal en gezondheidsluik ingebouwd in samenwerking met de OCMW's.

Transitie

De ecologische transitie houdt in dat Brussel de internationale ambities volwaardig nakomt, stelde Elke Van den Brandt. Zo moet het gewest tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast moet de circulaire en lokale economie gestimuleerd worden.

Voorts gaat er aandacht naar het renoveren van woningen. 'Dat is goed voor het klimaat, zorgt voor gezonde lucht en jobs, en doet de energiefactuur dalen.'

Inzake mobiliteit wil de regering de autodruk verminderen, circulatieplannen invoeren en extra fietsinfrastructuur uitwerken. Het volledige gewest wordt zone 30, op de grote verkeersassen na. Daarvoor zal de infrastructuur worden aangepast en zal een strikt handhavingsbeleid worden uitgewerkt.

De Brusselse regering wil ook werk maken van veilig verkeer. 'Een kind van 12 moet alleen naar school kunnen gaan', aldus Van den Brandt.

Bestuur

Op het vlak van bestuur wil de nieuwe regering de burger meer betrekken, stelde Vervoort. Zo komen er thematische ministerraden met de inbreng van het middenveld.

Een staten-generaal van het gewest en de gemeenten moet zich onder meer buigen over het mogelijk hertekenen van de gemeenten en de politiezones.

Een Brussels parlementslid kan geen burgemeester of schepen zijn, het aantal schepenen vermindert en een gemeentelijk mandaat wordt geharmoniseerd. Inzake preventie en veiligheid wordt het coördinantie- en crisiscentrum versterkt.

De regering gaat zich ook inzetten om Brussel in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te maken.

Overleg

Vanavond spreken de zes partijen - Groen, Open VLS en one.brussels-SP.A aan Nederlandstalige kant en PS, Ecolo en DéFI aan Franstalige kant - zich uit over dit akkoord in hun toetredingscongressen.

Er is in de loop van de avond nog overleg voorzien over de verdeling van de bevoegdheden, waarvoor een aantal partijcongressen ook hun fiat moeten geven.

Reacties

De Brusselse stadsbeweging Bral is optimistisch over de grote lijnen van het Brusselse regeerakkoord, maar wacht wel nog de details af. 'We zijn optimistisch en zien zaken terug die gevraagd werden door de collectieven rond verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Maar we willen nu ook vooral het regeerakkoord in detail bestuderen en de exacte formulering van de individuele maatregelen bekijken. De zone 30 stemt ons optimistisch, maar we willen zien hoe dat geformuleerd is', stelt Tim Cassiers van Bral, die het regeerakkoord de komende dagen grondig zal bestuderen.

Bij Greenpeace zijn ze tevreden met de invoering van circulatieplannen, de zone 30 en de ambitie voor meer fietsinfrastructuur, maar als antwoord op de klimaatuitdaging mocht het Brusselse regeerakkoord nog ambitieuzer. 'Deze Brusselse regering streeft als eerste regering in ons land naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Dat is een belangrijke eerste stap', stelt Greenpeace-woordvoerder Joeri Thijs. 'Europa moet streven naar klimaatneutraliteit in 2040 om het klimaatakkoord van Parijs na te komen. Als hoofdstad van Europa steekt Brussel dus best nog een tandje bij. Onder andere de uitfasering van fossiele wagens moet vroeger, zoals in Parijs. Het afscheid van diesel in 2030 en van benzine en CNG in 2035 is te laat', vindt Thijs.

Ook de Fietsersbond kan zich vinden in de grote lijnen, maar wacht af hoe de details ingevuld worden. 'De zone 30 invoeren, betere fietsinfrastructuur en acties voor verkeersveiligheid voeren, dat zijn zaken waar we op voorhand ook expliciet om gevraagd hebben bij de onderhandelaars. Dat is positief', stelt woordvoerder Wies Callens. 'Als je het Brussels gewest verkeersvriendelijker wil maken, moet je gewoonweg met een circulatieplan werken. Daar moeten keuzes in gemaakt worden, al is het afwachten op de teksten van morgen en hoe ze de gemeenten hierin mee krijgen'.

Wie de bevoegdheden rond verkeer en mobiliteit in handen krijgt, is ook nog niet duidelijk. De fietsersbond besluit dat het 'een goed signaal zou zijn om de bevoegdheden Openbare Werken, Mobiliteit en Verkeersveiligheid aan eenzelfde minister te geven, maar ook daar is het nog afwachten hoe het ingevuld wordt.'

Zo omschreef formateur Rudi Vervoort (PS) het akkoord dat hij samen met de Nederlandstalige formateur Elke Van den Brandt (Groen) toelichtte.SociaalIn het luik sociale uitdagingen wil de toekomstige regering werk maken van 15.000 bijkomende sociale en betaalbare woningen. Er komt een huurgarantiefonds om de Brusselaars te helpen die moeilijk aan een betaalbare woning geraken wegens de hoge huurprijzen. De Strategie 2025 wordt omgevormd tot een Strategie 2030, terwijl de jongerengarantie uitgebreid wordt tot alle werklozen. Er komen ook experimenten met 'zones zonder werkloosheid'. In de wijkcontracten wordt een sociaal en gezondheidsluik ingebouwd in samenwerking met de OCMW's. TransitieDe ecologische transitie houdt in dat Brussel de internationale ambities volwaardig nakomt, stelde Elke Van den Brandt. Zo moet het gewest tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast moet de circulaire en lokale economie gestimuleerd worden. Voorts gaat er aandacht naar het renoveren van woningen. 'Dat is goed voor het klimaat, zorgt voor gezonde lucht en jobs, en doet de energiefactuur dalen.' Inzake mobiliteit wil de regering de autodruk verminderen, circulatieplannen invoeren en extra fietsinfrastructuur uitwerken. Het volledige gewest wordt zone 30, op de grote verkeersassen na. Daarvoor zal de infrastructuur worden aangepast en zal een strikt handhavingsbeleid worden uitgewerkt. De Brusselse regering wil ook werk maken van veilig verkeer. 'Een kind van 12 moet alleen naar school kunnen gaan', aldus Van den Brandt. BestuurOp het vlak van bestuur wil de nieuwe regering de burger meer betrekken, stelde Vervoort. Zo komen er thematische ministerraden met de inbreng van het middenveld. Een staten-generaal van het gewest en de gemeenten moet zich onder meer buigen over het mogelijk hertekenen van de gemeenten en de politiezones. Een Brussels parlementslid kan geen burgemeester of schepen zijn, het aantal schepenen vermindert en een gemeentelijk mandaat wordt geharmoniseerd. Inzake preventie en veiligheid wordt het coördinantie- en crisiscentrum versterkt. De regering gaat zich ook inzetten om Brussel in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te maken. OverlegVanavond spreken de zes partijen - Groen, Open VLS en one.brussels-SP.A aan Nederlandstalige kant en PS, Ecolo en DéFI aan Franstalige kant - zich uit over dit akkoord in hun toetredingscongressen. Er is in de loop van de avond nog overleg voorzien over de verdeling van de bevoegdheden, waarvoor een aantal partijcongressen ook hun fiat moeten geven. ReactiesDe Brusselse stadsbeweging Bral is optimistisch over de grote lijnen van het Brusselse regeerakkoord, maar wacht wel nog de details af. 'We zijn optimistisch en zien zaken terug die gevraagd werden door de collectieven rond verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Maar we willen nu ook vooral het regeerakkoord in detail bestuderen en de exacte formulering van de individuele maatregelen bekijken. De zone 30 stemt ons optimistisch, maar we willen zien hoe dat geformuleerd is', stelt Tim Cassiers van Bral, die het regeerakkoord de komende dagen grondig zal bestuderen. Bij Greenpeace zijn ze tevreden met de invoering van circulatieplannen, de zone 30 en de ambitie voor meer fietsinfrastructuur, maar als antwoord op de klimaatuitdaging mocht het Brusselse regeerakkoord nog ambitieuzer. 'Deze Brusselse regering streeft als eerste regering in ons land naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Dat is een belangrijke eerste stap', stelt Greenpeace-woordvoerder Joeri Thijs. 'Europa moet streven naar klimaatneutraliteit in 2040 om het klimaatakkoord van Parijs na te komen. Als hoofdstad van Europa steekt Brussel dus best nog een tandje bij. Onder andere de uitfasering van fossiele wagens moet vroeger, zoals in Parijs. Het afscheid van diesel in 2030 en van benzine en CNG in 2035 is te laat', vindt Thijs.Ook de Fietsersbond kan zich vinden in de grote lijnen, maar wacht af hoe de details ingevuld worden. 'De zone 30 invoeren, betere fietsinfrastructuur en acties voor verkeersveiligheid voeren, dat zijn zaken waar we op voorhand ook expliciet om gevraagd hebben bij de onderhandelaars. Dat is positief', stelt woordvoerder Wies Callens. 'Als je het Brussels gewest verkeersvriendelijker wil maken, moet je gewoonweg met een circulatieplan werken. Daar moeten keuzes in gemaakt worden, al is het afwachten op de teksten van morgen en hoe ze de gemeenten hierin mee krijgen'.Wie de bevoegdheden rond verkeer en mobiliteit in handen krijgt, is ook nog niet duidelijk. De fietsersbond besluit dat het 'een goed signaal zou zijn om de bevoegdheden Openbare Werken, Mobiliteit en Verkeersveiligheid aan eenzelfde minister te geven, maar ook daar is het nog afwachten hoe het ingevuld wordt.'