Elk jaar publiceert de VDAB een lijst van studierichtingen waarvan de afgestudeerden het gemakkelijkst en het minst gemakkelijk werk vinden. Bij de professionele bachelors zijn er vier richtingen die geen werkzoekende schoolverlaters meer hebben: landschaps- en tuinarchitectuur, medische beeldvorming, optiek en optometrie en orthopedie. Daarnaast hoeven onder andere verpleegkundigen, elektromechanici en vroedkundigen zich nauwelijks zorgen te maken over werkzekerheid.

Professionele bachelors die na één jaar het minste werkzoekenden hebben

 • Landschaps- en tuinarchitectuur (0% zoekt nog werk)
 • Medische beeldvorming (0%)
 • Optiek en optometrie (0%)
 • Orthopedie (0%)
 • Verpleegkunde (0,6%)
 • Mechanische ontwerp- en productietechnologie (1,4%)
 • Elektromechanica (1,5%)
 • Vastgoed (1,5%)
 • Bouw (1,6%)
 • Vroedkunde (2,2%)

Aan de andere kant van het spectrum vinden studenten audiovisuele kunsten, modetechnologie, pop- en rockmuziek en audiovisuele technieken: film, TV en video een pak moeilijker een job. De VDAB vermeldt bij die laatste richtingen wel dat ze in absolute aantallen niet zo veel schoolverlaters tellen.

Professionele bachelors die na één jaar het meeste werkzoekenden hebben

 • Audiovisuele technieken: film, TV en video (30% zoekt nog werk)
 • Pop- en rockmuziek (28,1%)
 • Modetechnologie (21,4%)
 • Audiovisuele kunsten (20,5%)
 • Sport en bewegen (14,8%)
 • Journalistiek (14,4%)
 • Grafische en digitale media (13,5%)
 • Interieurvormgeving (13,5%)
 • Beeldende vormgeving (10%)
 • Luchtvaart (9,5% zoekt nog naar werk)

Bij de masters zijn er tien opleidingen waar één jaar na het afstuderen niemand werkzoekend is. Het gaat meestal om kleinere opleidingen op vlak van aantal schoolverlaters, waaronder verpleegkunde en vroedkunde, tandheelkunde, seksuologie en twee afstudeerrichtingen in de ingenieurswetenschappen.

Masters die na één jaar het minste werkzoekenden hebben

 • Verpleegkunde en vroedkunde (0% zoekt nog werk)
 • Tandheelkunde (0%)
 • Ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (0%)
 • Ingenieurswetenschappen: energie (0%)
 • Biowetenschappen: voedingsindustrie (0%)
 • Bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer (0%)
 • Seksuologie (0%)
 • Informatiemanagement (0%)
 • Handelsingenieur (0%)
 • Toegepaste informatica (0%)
 • Geneeskunde (0,3%)
 • Farmaceutische zorg (0,4%)
 • Ingenieurswetenschappen: architectuur (0,6%)
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (0,7%)
 • Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (0,8%)

Wie een master godsdienstwetenschappen, industrieel ontwerpen, fysica of theater- en filmwetenschap op zak heeft, heeft meer dan één kans op vijf om na een jaar nog werkzoekend te zijn. De opleidingen die slecht scoren onder de masters, hebben niet veel afgestudeerden en zien hun inschrijvingsaantallen van jaar tot jaar variëren. Wel scoren ze elk jaar opnieuw slecht, aldus de VDAB.

Masters die na één jaar het meeste werkzoekenden hebben

 • Theater- en filmwetenschap (26,5% zoekt nog werk)
 • Fysica (24,1%)
 • Industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen (23,8%)
 • Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (20,8%)
 • Kunstwetenschappen (18,6%)
 • Beeldende kunsten (16,4%)
 • Geologie (17,2%)
 • Westerse literatuur (17,1%)
 • Audiovisuele kunsten (16,9%)
 • Nautische wetenschappen (15,6%)

Goed nieuws voor jongeren op arbeidsmarkt

Verder brengt het schoolverlatersrapport van de VDAB goed nieuws. Het aantal jongeren dat na een jaar nog werk zoekt is gedaald van 12,5 naar 11,7%, het aantal werkloze jongeren ging eveneens naar beneden. Ook het aantal schoolverlaters dat geen diploma heeft, is gedaald tot 7,8%. Nog opvallend: afgestudeerde vrouwen doen het beter op de arbeidsmarkt. Meer dan 60% van de ongekwalificeerde en laaggeschoolde schoolverlaters, en 58% van alle middengeschoolde schoolverlaters zijn mannen. Bij de hooggeschoolden is het omgekeerd: daar is 60% van alle schoolverlaters een vrouw. Van alle vrouwelijke schoolverlaters heeft ook 58% een diploma hoger onderwijs tegenover 39% van de mannelijke schoolverlaters, meldt het rapport. (JVL)

Elk jaar publiceert de VDAB een lijst van studierichtingen waarvan de afgestudeerden het gemakkelijkst en het minst gemakkelijk werk vinden. Bij de professionele bachelors zijn er vier richtingen die geen werkzoekende schoolverlaters meer hebben: landschaps- en tuinarchitectuur, medische beeldvorming, optiek en optometrie en orthopedie. Daarnaast hoeven onder andere verpleegkundigen, elektromechanici en vroedkundigen zich nauwelijks zorgen te maken over werkzekerheid. Aan de andere kant van het spectrum vinden studenten audiovisuele kunsten, modetechnologie, pop- en rockmuziek en audiovisuele technieken: film, TV en video een pak moeilijker een job. De VDAB vermeldt bij die laatste richtingen wel dat ze in absolute aantallen niet zo veel schoolverlaters tellen. Bij de masters zijn er tien opleidingen waar één jaar na het afstuderen niemand werkzoekend is. Het gaat meestal om kleinere opleidingen op vlak van aantal schoolverlaters, waaronder verpleegkunde en vroedkunde, tandheelkunde, seksuologie en twee afstudeerrichtingen in de ingenieurswetenschappen. Wie een master godsdienstwetenschappen, industrieel ontwerpen, fysica of theater- en filmwetenschap op zak heeft, heeft meer dan één kans op vijf om na een jaar nog werkzoekend te zijn. De opleidingen die slecht scoren onder de masters, hebben niet veel afgestudeerden en zien hun inschrijvingsaantallen van jaar tot jaar variëren. Wel scoren ze elk jaar opnieuw slecht, aldus de VDAB.Verder brengt het schoolverlatersrapport van de VDAB goed nieuws. Het aantal jongeren dat na een jaar nog werk zoekt is gedaald van 12,5 naar 11,7%, het aantal werkloze jongeren ging eveneens naar beneden. Ook het aantal schoolverlaters dat geen diploma heeft, is gedaald tot 7,8%. Nog opvallend: afgestudeerde vrouwen doen het beter op de arbeidsmarkt. Meer dan 60% van de ongekwalificeerde en laaggeschoolde schoolverlaters, en 58% van alle middengeschoolde schoolverlaters zijn mannen. Bij de hooggeschoolden is het omgekeerd: daar is 60% van alle schoolverlaters een vrouw. Van alle vrouwelijke schoolverlaters heeft ook 58% een diploma hoger onderwijs tegenover 39% van de mannelijke schoolverlaters, meldt het rapport. (JVL)