Van der Straeten trad in de Sloveense hoofdstad op als woordvoerster van het Pentalateraal Energieforum. Ze stelde er de gemeenschappelijke 'position paper' van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland wat betreft de inzet van waterstof als energiebron voor. Vorig jaar hadden ze al eens gewezen op de sleutelrol die waterstof kan spelen. Om de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2030 te halen en Europa tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal te maken, is voor de zeven betrokken landen samenwerking op het vlak van waterstof cruciaal, "gezien de intensieve economische en industriële activiteit" in de regio. Van der Straeten noemt een stabiele energiebevoorrading in Noord-West-Europa cruciaal voor de burgers en de toekomst van de industrie en ziet daarbij dus een rol weggelegd voor waterstof. Vandaag staat waterstof in voor minder dan 2% van de Europese energiemix. 96% van die waterstof wordt via aardgas geproduceerd - een proces dat voor een aanzienlijke uitstoot van CO2 zorgt - maar het kan ook uit hernieuwbare bronnen worden gehaald. Op die manier kan waterstof bijdragen aan het koolstofvrij maken van bepaalde sectoren, zeker wanneer andere alternatieven praktisch onhaalbaar of te duur zouden blijken, betoogt ook de Europese Commissie. Tegen eind dit jaar komt ze met een voorstel ter zake. Volgens de Commissie kunnen de transportsector en de energie-intensieve industrie voordeel halen bij een switch naar waterstof. Het is naar aanleiding van dat op stapel staande Commissievoorstel dat België en de zes andere Europese landen hun gemeenschappelijk standpunt dinsdag overmaakten. Ze vragen een regelgevend kader voor waterstof dat ruimte geeft aan de regionale, nationale en grensoverschrijdende netwerken die nu al gepland worden. Daar zijn vooral private investeerders bij betrokken. "We hopen dat deze verklaring de Commissie en de andere lidstaten kan inspireren om snel vooruitgang te boeken bij de opmaak van een kader voor een koolstofvrije toekomst die het best mogelijk gebruik maakt van waterstoftechnologie", zegt Van der Straeten. "Dankzij een ambitieuze aanpak is waterstof niet langer een verre droom, maar kan het een realiteit worden. Als we willen dat hernieuwbare waterstof in 2030 een echte bijdrage levert, moeten we er nu aan beginnen." (Belga)

Van der Straeten trad in de Sloveense hoofdstad op als woordvoerster van het Pentalateraal Energieforum. Ze stelde er de gemeenschappelijke 'position paper' van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland wat betreft de inzet van waterstof als energiebron voor. Vorig jaar hadden ze al eens gewezen op de sleutelrol die waterstof kan spelen. Om de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2030 te halen en Europa tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal te maken, is voor de zeven betrokken landen samenwerking op het vlak van waterstof cruciaal, "gezien de intensieve economische en industriële activiteit" in de regio. Van der Straeten noemt een stabiele energiebevoorrading in Noord-West-Europa cruciaal voor de burgers en de toekomst van de industrie en ziet daarbij dus een rol weggelegd voor waterstof. Vandaag staat waterstof in voor minder dan 2% van de Europese energiemix. 96% van die waterstof wordt via aardgas geproduceerd - een proces dat voor een aanzienlijke uitstoot van CO2 zorgt - maar het kan ook uit hernieuwbare bronnen worden gehaald. Op die manier kan waterstof bijdragen aan het koolstofvrij maken van bepaalde sectoren, zeker wanneer andere alternatieven praktisch onhaalbaar of te duur zouden blijken, betoogt ook de Europese Commissie. Tegen eind dit jaar komt ze met een voorstel ter zake. Volgens de Commissie kunnen de transportsector en de energie-intensieve industrie voordeel halen bij een switch naar waterstof. Het is naar aanleiding van dat op stapel staande Commissievoorstel dat België en de zes andere Europese landen hun gemeenschappelijk standpunt dinsdag overmaakten. Ze vragen een regelgevend kader voor waterstof dat ruimte geeft aan de regionale, nationale en grensoverschrijdende netwerken die nu al gepland worden. Daar zijn vooral private investeerders bij betrokken. "We hopen dat deze verklaring de Commissie en de andere lidstaten kan inspireren om snel vooruitgang te boeken bij de opmaak van een kader voor een koolstofvrije toekomst die het best mogelijk gebruik maakt van waterstoftechnologie", zegt Van der Straeten. "Dankzij een ambitieuze aanpak is waterstof niet langer een verre droom, maar kan het een realiteit worden. Als we willen dat hernieuwbare waterstof in 2030 een echte bijdrage levert, moeten we er nu aan beginnen." (Belga)