Van der Maelen is de voorzitter van de onderzoekscommissie Kazachgate. Die gaat na of er ongeoorloofde inmenging is geweest bij de totstandkoming van de wet in 2011. De Vlaamse socialist is een virulente tegenstander van die wet omdat die een vorm van klassenjustitie zou hebben ingevoerd. Het bericht over de opbrengst van die wet is hem blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten. In een forse reactie schiet hij met scherp op de "lobbymachine die de afkoopwet in stand wil houden". Daarnaast vindt Van der Maelen het "ongehoord" dat "de meerderheidspartijen zonder enige kritische reflectie meegaan in die redenering en de minnelijke schikking blijven promoten". Wellicht doelt hij daarmee op N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote, die eveneens in de onderzoekscommissie zetelt. Hij wijst er in De Tijd op dat de opbrengst van de wet bewijst dat die ook voordelen heeft. "We mogen ze niet zomaar afschaffen want er zijn al veel zaken mee opgelost die anders door procedurekwesties slecht waren afgelopen", aldus Degroote. Voor Van der Maelen is de enige vraag die telt "hoeveel jaar gevangenisstraf rijke fraudeurs de voorbije jaren al afgekocht hebben, en of we als samenleving die vorm van klassenjustitie aanvaarden voor een prijsje van 20 miljoen euro per jaar". (Belga)

Van der Maelen is de voorzitter van de onderzoekscommissie Kazachgate. Die gaat na of er ongeoorloofde inmenging is geweest bij de totstandkoming van de wet in 2011. De Vlaamse socialist is een virulente tegenstander van die wet omdat die een vorm van klassenjustitie zou hebben ingevoerd. Het bericht over de opbrengst van die wet is hem blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten. In een forse reactie schiet hij met scherp op de "lobbymachine die de afkoopwet in stand wil houden". Daarnaast vindt Van der Maelen het "ongehoord" dat "de meerderheidspartijen zonder enige kritische reflectie meegaan in die redenering en de minnelijke schikking blijven promoten". Wellicht doelt hij daarmee op N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote, die eveneens in de onderzoekscommissie zetelt. Hij wijst er in De Tijd op dat de opbrengst van de wet bewijst dat die ook voordelen heeft. "We mogen ze niet zomaar afschaffen want er zijn al veel zaken mee opgelost die anders door procedurekwesties slecht waren afgelopen", aldus Degroote. Voor Van der Maelen is de enige vraag die telt "hoeveel jaar gevangenisstraf rijke fraudeurs de voorbije jaren al afgekocht hebben, en of we als samenleving die vorm van klassenjustitie aanvaarden voor een prijsje van 20 miljoen euro per jaar". (Belga)