In een interview benadrukte PS'er Magnette achter de Waalse wapenverkopen te staan. Hij wees er op dat die onder erg strenge procedures gebeuren en stipte ook de duizenden jobs en de Waalse expertise ter zake aan. Volgens Magnette zijn de leveringen bovendien bestemd voor het Saoedische leger en de politie. Van der Maelen is het volstrekt oneens met de Waalse regeringsleider. De rol van Saoedi-Arabië in extremisme bij ons, hun relaties met bedenkelijke groeperingen in Syrië en de mensenrechtenschendingen maken het voor de sp.a'er onaanvaardbaar dat ons land wapens levert aan het land. "We mogen geen handel drijven met landen die in oorlog zijn of die een duidelijk faciliterende rol spelen in een conflict, noch aan landen die de mensenrechten systematisch schenden", luidt het. Volgens het Kamerlid bestaan er overigens geen garanties dat de wapens enkel naar de politie en het leger gaan. "Er worden zoveel wapens ingevoerd dat het zeer twijfelachtig is dat ze enkel door leger en politie worden gebruikt. Bovendien bestaat het vermoeden dat oude stocks aan wapens worden doorgevoerd naar bedenkelijke groeperingen in Syrië en dat de munitie gebruikt wordt in Jemen", aldus Van der Maelen. (Belga)

In een interview benadrukte PS'er Magnette achter de Waalse wapenverkopen te staan. Hij wees er op dat die onder erg strenge procedures gebeuren en stipte ook de duizenden jobs en de Waalse expertise ter zake aan. Volgens Magnette zijn de leveringen bovendien bestemd voor het Saoedische leger en de politie. Van der Maelen is het volstrekt oneens met de Waalse regeringsleider. De rol van Saoedi-Arabië in extremisme bij ons, hun relaties met bedenkelijke groeperingen in Syrië en de mensenrechtenschendingen maken het voor de sp.a'er onaanvaardbaar dat ons land wapens levert aan het land. "We mogen geen handel drijven met landen die in oorlog zijn of die een duidelijk faciliterende rol spelen in een conflict, noch aan landen die de mensenrechten systematisch schenden", luidt het. Volgens het Kamerlid bestaan er overigens geen garanties dat de wapens enkel naar de politie en het leger gaan. "Er worden zoveel wapens ingevoerd dat het zeer twijfelachtig is dat ze enkel door leger en politie worden gebruikt. Bovendien bestaat het vermoeden dat oude stocks aan wapens worden doorgevoerd naar bedenkelijke groeperingen in Syrië en dat de munitie gebruikt wordt in Jemen", aldus Van der Maelen. (Belga)