In 2016 verlieten 2.513 bedrijven Brussel voor Vlaanderen of Wallonië, terwijl 1.892 bedrijven zich in de hoofdstad kwamen vestigen. "Dat betekent een negatief saldo van 621 bedrijven. In termen van omzet vertegenwoordigde dit een verlies van meer dan één miljard euro! In 2015 was de situatie vrijwel identiek, met een iets lager negatief saldo van 543 en een omzetverlies van quasi 700 miljoen euro", merkt Van den Driessche op. Minister Gosuin erkende in antwoord op interpellaties van David Weytsman (MR) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) het negatief saldo, maar relativeerde meteen: "Ondanks een negatief saldo van 621 bedrijven voor de wegtrekkende/zich vestigende ondernemingen is het gemiddeld aantal werknemers immers met 2.211 eenheden gestegen in datzelfde jaar - van 612.886 naar 615.097 - terwijl het gemiddeld aantal zelfstandigen met 1.695 eenheden gestegen is - van 77.837 naar 79.532". Volgens Gosuin klopt het ook niet dat de ondernemingen het Brussels gewest aan het verlaten zijn: "Ons gewest telde in 2017 3.577 ondernemingen meer dan in 2016. In 2017 telde het Brussels gewest immers 12.977 ondernemingen. Dat cijfer lag nog nooit zo hoog. Daarnaast waren er ook 8.748 stopzettingen, waarvan 2.639 faillissementen. In 2017 vestigden 2.768 ondernemingen zich in het Brussels gewest en trokken 3.420 ondernemingen weg. Dat is goed voor een nettotoename (aantal rekening houdend met stopzettingen, faillissementen, gevestigde ondernemingen en weggetrokken ondernemingen) van 3.577 ondernemingen. In ons gewest zijn er dus 3.577 ondernemingen bijgekomen". De minister benadrukte dat hoewel een aantal ondernemingen Brussel inruilt voor Vlaanderen of Wallonië de cijfers aantonen "dat Brussel een zeer dynamisch gewest blijft dat echt beschouwd mag worden als het economische laboratorium van ons land. Dat heeft ook voordelen voor de twee andere gewesten via de Vlaamse en Waalse pendelende werknemers". Maar voor Van den Driessche is het na eerdere onrustwekkende rapporten van onder andere BECI en EY tijd voor een radicale ommezwaai in het Brussels economisch beleid. "Vandaag worden ondernemingen in het Brussels gewest weggepest of behandeld als melkkoeien, in plaats van ze te stimuleren en zo meer jobs en welvaart te creëren", vindt de N-VA'er, die verwijst naar "de pestbelastingen door de Brusselse taxshift, de lokale belastingen die 28 tot 38 procent hoger liggen dan in Vlaams- of Waals-Brabant, het pesten van wie inzet op nieuwe businessmodellen, en zo meer." Hij wijst erop dat om de broodnodige ommezwaai te kunnen realiseren meer informatie nodig is over de redenen waarom de bedrijven Brussel verlaten, maar uit het debat in de commissie leidt Van den Driessche af dat minister Gosuin precies dat weigert te onderzoeken. "Ik kan alleen maar besluiten dat de minister schrik heeft van de politieke gevolgen van de conclusies die uit zo'n studie kunnen worden getrokken", besluit Van den Driessche. (Belga)

In 2016 verlieten 2.513 bedrijven Brussel voor Vlaanderen of Wallonië, terwijl 1.892 bedrijven zich in de hoofdstad kwamen vestigen. "Dat betekent een negatief saldo van 621 bedrijven. In termen van omzet vertegenwoordigde dit een verlies van meer dan één miljard euro! In 2015 was de situatie vrijwel identiek, met een iets lager negatief saldo van 543 en een omzetverlies van quasi 700 miljoen euro", merkt Van den Driessche op. Minister Gosuin erkende in antwoord op interpellaties van David Weytsman (MR) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) het negatief saldo, maar relativeerde meteen: "Ondanks een negatief saldo van 621 bedrijven voor de wegtrekkende/zich vestigende ondernemingen is het gemiddeld aantal werknemers immers met 2.211 eenheden gestegen in datzelfde jaar - van 612.886 naar 615.097 - terwijl het gemiddeld aantal zelfstandigen met 1.695 eenheden gestegen is - van 77.837 naar 79.532". Volgens Gosuin klopt het ook niet dat de ondernemingen het Brussels gewest aan het verlaten zijn: "Ons gewest telde in 2017 3.577 ondernemingen meer dan in 2016. In 2017 telde het Brussels gewest immers 12.977 ondernemingen. Dat cijfer lag nog nooit zo hoog. Daarnaast waren er ook 8.748 stopzettingen, waarvan 2.639 faillissementen. In 2017 vestigden 2.768 ondernemingen zich in het Brussels gewest en trokken 3.420 ondernemingen weg. Dat is goed voor een nettotoename (aantal rekening houdend met stopzettingen, faillissementen, gevestigde ondernemingen en weggetrokken ondernemingen) van 3.577 ondernemingen. In ons gewest zijn er dus 3.577 ondernemingen bijgekomen". De minister benadrukte dat hoewel een aantal ondernemingen Brussel inruilt voor Vlaanderen of Wallonië de cijfers aantonen "dat Brussel een zeer dynamisch gewest blijft dat echt beschouwd mag worden als het economische laboratorium van ons land. Dat heeft ook voordelen voor de twee andere gewesten via de Vlaamse en Waalse pendelende werknemers". Maar voor Van den Driessche is het na eerdere onrustwekkende rapporten van onder andere BECI en EY tijd voor een radicale ommezwaai in het Brussels economisch beleid. "Vandaag worden ondernemingen in het Brussels gewest weggepest of behandeld als melkkoeien, in plaats van ze te stimuleren en zo meer jobs en welvaart te creëren", vindt de N-VA'er, die verwijst naar "de pestbelastingen door de Brusselse taxshift, de lokale belastingen die 28 tot 38 procent hoger liggen dan in Vlaams- of Waals-Brabant, het pesten van wie inzet op nieuwe businessmodellen, en zo meer." Hij wijst erop dat om de broodnodige ommezwaai te kunnen realiseren meer informatie nodig is over de redenen waarom de bedrijven Brussel verlaten, maar uit het debat in de commissie leidt Van den Driessche af dat minister Gosuin precies dat weigert te onderzoeken. "Ik kan alleen maar besluiten dat de minister schrik heeft van de politieke gevolgen van de conclusies die uit zo'n studie kunnen worden getrokken", besluit Van den Driessche. (Belga)