Naar aanleiding van Wereld Autisme Dag polste de oppositiepartij bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (sp.a) naar het aantal gezinnen dat een beroep wil doen op thuisbegeleiding. Daarbij gebeurt de begeleing van het kind, de adolescent of de volwassene in een vertrouwde omgeving. Ze focust op de ondersteuning van ouders in de dagelijkse opvoeding van en de omgang met hun kind. Probleem is dat het schort bij die registratie, klaagt Vlaams parlementslid Van den Bossche aan. "Meten is weten, en dat is wat men op vandaag bewust niet doet. De minister registreert enkel wie in begeleiding is, niet de gezinnen die wachten op hulp". Daarom legde sp.a zijn oor zelf te luister bij de verschillende diensten. Daaruit blijkt dat er aanzienlijke wachtlijsten zijn: van 349 wachtenden in Oost-Vlaanderen tot 785 in West-Vlaanderen. Volgens de partij is daarbij nog sprake van een onderschatting. Zo is in verschillende provincies sprake van een aanmeldingsstop of een beperket instroom. "Om ouders niet met valse verwachtingen op een wachtlijst te moeten zetten", weet Van den Bossche. "Bovendien zijn er een pak gezinnen die zich niet meer aanmelden omdat ze weten dat er toch geen perspectief is op hulp". Met andere woorden: de cijfers van het aantal wachtenden tonen volgens Van den Bossche een onderschatting van de werkelijke vraag. De sp.a'ster steunt initiatieven zoals de overbruggingshulp, de chathulp en het actieplan autisme van de minister, "maar daarmee zijn de wachtlijsten niet weggewerkt". Ze roept Vandeurzen daarom op het aantal wachtenden in kaart te brengen, om zo tot concrete oplossingen te komen". (Belga)

Naar aanleiding van Wereld Autisme Dag polste de oppositiepartij bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (sp.a) naar het aantal gezinnen dat een beroep wil doen op thuisbegeleiding. Daarbij gebeurt de begeleing van het kind, de adolescent of de volwassene in een vertrouwde omgeving. Ze focust op de ondersteuning van ouders in de dagelijkse opvoeding van en de omgang met hun kind. Probleem is dat het schort bij die registratie, klaagt Vlaams parlementslid Van den Bossche aan. "Meten is weten, en dat is wat men op vandaag bewust niet doet. De minister registreert enkel wie in begeleiding is, niet de gezinnen die wachten op hulp". Daarom legde sp.a zijn oor zelf te luister bij de verschillende diensten. Daaruit blijkt dat er aanzienlijke wachtlijsten zijn: van 349 wachtenden in Oost-Vlaanderen tot 785 in West-Vlaanderen. Volgens de partij is daarbij nog sprake van een onderschatting. Zo is in verschillende provincies sprake van een aanmeldingsstop of een beperket instroom. "Om ouders niet met valse verwachtingen op een wachtlijst te moeten zetten", weet Van den Bossche. "Bovendien zijn er een pak gezinnen die zich niet meer aanmelden omdat ze weten dat er toch geen perspectief is op hulp". Met andere woorden: de cijfers van het aantal wachtenden tonen volgens Van den Bossche een onderschatting van de werkelijke vraag. De sp.a'ster steunt initiatieven zoals de overbruggingshulp, de chathulp en het actieplan autisme van de minister, "maar daarmee zijn de wachtlijsten niet weggewerkt". Ze roept Vandeurzen daarom op het aantal wachtenden in kaart te brengen, om zo tot concrete oplossingen te komen". (Belga)