Somers, een nieuwkomer in de politiek, stond bij jongste verkiezingen 2e op de N-VA-lijst en werd verkozen met 497 stemmen. Ze werd in het nieuwe schepencollege bevoegd voor mobiliteit, landbouw, lokale economie, informatie en communicatie.

'Het was zeer moeilijk om met haar samen te werken. De communicatie verliep stroef en de collegialiteit was ver te zoeken. Als schepen speelde zij voortdurend soloslim. Vorige week leverde zij bovendien haar partijkaart in. We hebben dan ook unaniem in het partijbestuur beslist om haar bevoegdheden te ontnemen', aldus burgemeester Dominick Vansevenant (N-VA) in een gesprek met Belga.

Tina Somers was volgens Vansevenant bovendien de voorbije weken niet aanwezig op het schepencollege terwijl er binnen haar bevoegdheden nochtans enkele belangrijke dossiers op de agenda stonden zoals de herwerking en uitvoering van het mobiliteitsplan.

Hierdoor dreigde de werking van het college in het gedrang te komen. 'Voor N-VA is politiek groepswerk. Het kan niet dat mandatarissen zich niet kunnen neerleggen bij de consensus binnen het college en binnen de afdeling'.

Somers klaagt 'persoonlijke pesterijen' aan

In een reactie klaagt de betrokken schepen Tina Somers (N-VA) in een mededeling 'de aanhoudende persoonlijke en politieke pesterijen en politiemanoeuvres aan van de eigen N-VA-fractie waarbij zelfs haar gezin niet werd gespaard'. 'Mijn bevoegdheden werden mij in de praktijk al reeds langer afgenomen', aldus Somers.

Somers verwijst onder meer naar het feit dat een andere N-VA-schepen tijdens haar verlof voor het zwaarste mobiliteitsdossier - een route voor zwaar verkeer door Keerbergen - zonder overleg een pseudo-oplossing uit de mouw schudt en die op het college laat goedkeuren ondanks een negatief advies van de lokale politie en een andersluidende visie van de mobiliteitsraad in.

'Ik herken mooie verkiezingsbeloften N-VA Keerbergen niet meer'

'Ik heb me vol vertrouwen aangesloten bij een partij die zou zorgen voor een nieuwe, frisse politieke wind. Acht maanden later moet ik vaststellen dat macht - zelfs al is dit louter lokaal - attitudes en goede bedoelingen bij sommigen enorm scheeftrekt. Ik herken de mooie verkiezingsbeloften van N-VA Keerbergen niet meer. We zouden het nochtans allemaal 'anders' gaan doen met inspraak en overleg. Ook respect en deontologie zouden belangrijk worden. Daar blijft vandaag nog maar weinig over', aldus Somers.

Het verwijt van burgemeester Vansevenant dat er met haar niet samen te werken valt, kan volgens Somers weerlegd worden door de tientallen mensen met wie ze de afgelopen maanden wel goed samenwerkte. 'N-VA Keerbergen is een tweekoppige draak geworden met een kop die sissend naar voren schiet met ronduit persoonlijke beledigende opmerkingen. De andere partijleden worden volledig in het ongewisse gelaten over het beleid', kaatst ze terug. (Belga/TE/SD)

Somers, een nieuwkomer in de politiek, stond bij jongste verkiezingen 2e op de N-VA-lijst en werd verkozen met 497 stemmen. Ze werd in het nieuwe schepencollege bevoegd voor mobiliteit, landbouw, lokale economie, informatie en communicatie.'Het was zeer moeilijk om met haar samen te werken. De communicatie verliep stroef en de collegialiteit was ver te zoeken. Als schepen speelde zij voortdurend soloslim. Vorige week leverde zij bovendien haar partijkaart in. We hebben dan ook unaniem in het partijbestuur beslist om haar bevoegdheden te ontnemen', aldus burgemeester Dominick Vansevenant (N-VA) in een gesprek met Belga.Tina Somers was volgens Vansevenant bovendien de voorbije weken niet aanwezig op het schepencollege terwijl er binnen haar bevoegdheden nochtans enkele belangrijke dossiers op de agenda stonden zoals de herwerking en uitvoering van het mobiliteitsplan. Hierdoor dreigde de werking van het college in het gedrang te komen. 'Voor N-VA is politiek groepswerk. Het kan niet dat mandatarissen zich niet kunnen neerleggen bij de consensus binnen het college en binnen de afdeling'.In een reactie klaagt de betrokken schepen Tina Somers (N-VA) in een mededeling 'de aanhoudende persoonlijke en politieke pesterijen en politiemanoeuvres aan van de eigen N-VA-fractie waarbij zelfs haar gezin niet werd gespaard'. 'Mijn bevoegdheden werden mij in de praktijk al reeds langer afgenomen', aldus Somers.Somers verwijst onder meer naar het feit dat een andere N-VA-schepen tijdens haar verlof voor het zwaarste mobiliteitsdossier - een route voor zwaar verkeer door Keerbergen - zonder overleg een pseudo-oplossing uit de mouw schudt en die op het college laat goedkeuren ondanks een negatief advies van de lokale politie en een andersluidende visie van de mobiliteitsraad in.'Ik heb me vol vertrouwen aangesloten bij een partij die zou zorgen voor een nieuwe, frisse politieke wind. Acht maanden later moet ik vaststellen dat macht - zelfs al is dit louter lokaal - attitudes en goede bedoelingen bij sommigen enorm scheeftrekt. Ik herken de mooie verkiezingsbeloften van N-VA Keerbergen niet meer. We zouden het nochtans allemaal 'anders' gaan doen met inspraak en overleg. Ook respect en deontologie zouden belangrijk worden. Daar blijft vandaag nog maar weinig over', aldus Somers.Het verwijt van burgemeester Vansevenant dat er met haar niet samen te werken valt, kan volgens Somers weerlegd worden door de tientallen mensen met wie ze de afgelopen maanden wel goed samenwerkte. 'N-VA Keerbergen is een tweekoppige draak geworden met een kop die sissend naar voren schiet met ronduit persoonlijke beledigende opmerkingen. De andere partijleden worden volledig in het ongewisse gelaten over het beleid', kaatst ze terug. (Belga/TE/SD)