Hulpverleners met beroepsgeheim zijn vandaag niet verplicht om melding te maken van kindermisbruik en mishandeling. Ze hebben enkel dat recht, waardoor in de praktijk nog te vaak gezwegen wordt. 'Dit kan voor mij niet. Deze kinderen hebben zelf geen stem. Als wij zwijgen, zijn ze bij voorbaat verloren', zegt Valerie Van Peel. Ze pleit daarom voor duidelijkheid. 'Weet je dat een kind misbruikt of mishandeld wordt, dan moet je dat melden. Alleen zo kunnen we deze kinderen helpen. Er is in onze maatschappij al te lang en te vaak weggekeken. Met alle gevolgen van dien.'

Van Peel heeft haar wetsvoorstel naar eigen zeggen al langer klaar, maar met een mogelijke tweede lockdown in aantocht zal ze donderdag in de plenaire vergadering van de Kamer om de dringende behandeling ervan vragen. 'Ik maak mij zorgen dat het aantal dossiers rond kindermishandeling net als in de eerste fase opnieuw de hoogte in zal schieten', zegt ze. Maar ook los van een mogelijke tweede lockdown is deze wetsaanpassing hoognodig, argumenteert Van Peel. 'Ik heb begrip voor de vertrouwensband tussen hulpverlener en cliënt, maar bij ernstige misdrijven tegen kinderen is het noodzakelijk om te spreken. Want elke keer dat het opnieuw gebeurt, kan het psychologisch of zelfs letterlijk fataal zijn.'

Hulpverleners met beroepsgeheim zijn vandaag niet verplicht om melding te maken van kindermisbruik en mishandeling. Ze hebben enkel dat recht, waardoor in de praktijk nog te vaak gezwegen wordt. 'Dit kan voor mij niet. Deze kinderen hebben zelf geen stem. Als wij zwijgen, zijn ze bij voorbaat verloren', zegt Valerie Van Peel. Ze pleit daarom voor duidelijkheid. 'Weet je dat een kind misbruikt of mishandeld wordt, dan moet je dat melden. Alleen zo kunnen we deze kinderen helpen. Er is in onze maatschappij al te lang en te vaak weggekeken. Met alle gevolgen van dien.' Van Peel heeft haar wetsvoorstel naar eigen zeggen al langer klaar, maar met een mogelijke tweede lockdown in aantocht zal ze donderdag in de plenaire vergadering van de Kamer om de dringende behandeling ervan vragen. 'Ik maak mij zorgen dat het aantal dossiers rond kindermishandeling net als in de eerste fase opnieuw de hoogte in zal schieten', zegt ze. Maar ook los van een mogelijke tweede lockdown is deze wetsaanpassing hoognodig, argumenteert Van Peel. 'Ik heb begrip voor de vertrouwensband tussen hulpverlener en cliënt, maar bij ernstige misdrijven tegen kinderen is het noodzakelijk om te spreken. Want elke keer dat het opnieuw gebeurt, kan het psychologisch of zelfs letterlijk fataal zijn.'