Kan een verregaande inperking op het fysieke beschikkingsrecht zoals verplichte anticonceptie ook maar enigszins worden verantwoord in het licht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? (Joris Peeters, Merksem)
...