De vakbonden bij De Lijn voerden meer dan een week actie om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen voor het personeel van die dienst. De acties leidden in heel Vlaanderen tot hinder. Vandaag vond een verzoeningsvergadering plaats onder leiding van een sociaal bemiddelaar. "Op basis van de afspraken dinsdagnamiddag besloten de vakbonden om de acties stop te zetten vanaf woensdag 30 december", zegt de directie in een persbericht. Zijzelf belooft dat ze een aantal zaken zal uitwerken en op tafel zal leggen op 21 januari, klinkt het. Jo Van der Herten van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten bevestigt dat de verzoeningsvergadering resultaat heeft opgeleverd. "Ik ben gematigd optimistisch. Er zijn zeker stappen vooruitgezet tegenover vorige week", zegt hij. Volgens de vakbondsman zal de directie tegen de volgende vergadering onder meer het loon- en loopbaanmodel verder uitwerken, met name met een voorstel over hoe werknemers in de laagste looncategorieën sneller zouden kunnen doorgroeien naar hogere categorieën. En er wordt gesleuteld aan het systeem van de wachtdiensten, zegt hij. De directie noemde de acties eerder al onnodig en onverantwoord, omdat er nog overleg bezig was over de technische dienst. Ze wijst er vandaag opnieuw op dat er al initiatieven werden genomen - er werden bijvoorbeeld ruim 140 nieuwe technici aangeworven - en dat er over het loon- en loopbaanmodel nog onderhandelingen liepen. (Belga)

De vakbonden bij De Lijn voerden meer dan een week actie om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen voor het personeel van die dienst. De acties leidden in heel Vlaanderen tot hinder. Vandaag vond een verzoeningsvergadering plaats onder leiding van een sociaal bemiddelaar. "Op basis van de afspraken dinsdagnamiddag besloten de vakbonden om de acties stop te zetten vanaf woensdag 30 december", zegt de directie in een persbericht. Zijzelf belooft dat ze een aantal zaken zal uitwerken en op tafel zal leggen op 21 januari, klinkt het. Jo Van der Herten van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten bevestigt dat de verzoeningsvergadering resultaat heeft opgeleverd. "Ik ben gematigd optimistisch. Er zijn zeker stappen vooruitgezet tegenover vorige week", zegt hij. Volgens de vakbondsman zal de directie tegen de volgende vergadering onder meer het loon- en loopbaanmodel verder uitwerken, met name met een voorstel over hoe werknemers in de laagste looncategorieën sneller zouden kunnen doorgroeien naar hogere categorieën. En er wordt gesleuteld aan het systeem van de wachtdiensten, zegt hij. De directie noemde de acties eerder al onnodig en onverantwoord, omdat er nog overleg bezig was over de technische dienst. Ze wijst er vandaag opnieuw op dat er al initiatieven werden genomen - er werden bijvoorbeeld ruim 140 nieuwe technici aangeworven - en dat er over het loon- en loopbaanmodel nog onderhandelingen liepen. (Belga)