De drie vakbonden in ons land starten een handtekeningencampagne "Het groot rapport van de regering Michel", om aan te dringen op een "rechtvaardiger en eerlijker beleid". In de bedrijven zullen werknemers een rapport kunnen ondertekenen en aan hun vakbondsafgevaardigde bezorgen. Eind juni willen de bonden het rapport aan de regering bezorgen.

Op de website hetgrootrapport.be roepen de vakbonden de regering onder meer op om te zorgen voor meer koopkracht. "Veel mensen komen nu al niet rond", luidt het. Ook eerlijke belastingen, investeringen in meer en correct betaalde jobs, openbaar vervoer, zorg, onderwijs en kwaliteitsvolle overheidsdiensten staan op het eisenlijstje. En ook: minder werkdruk, beter werk en een menswaardig inkomen bij ziekte, werkloosheid of pensionering.

De drie vakbonden in ons land starten een handtekeningencampagne "Het groot rapport van de regering Michel", om aan te dringen op een "rechtvaardiger en eerlijker beleid". In de bedrijven zullen werknemers een rapport kunnen ondertekenen en aan hun vakbondsafgevaardigde bezorgen. Eind juni willen de bonden het rapport aan de regering bezorgen.Op de website hetgrootrapport.be roepen de vakbonden de regering onder meer op om te zorgen voor meer koopkracht. "Veel mensen komen nu al niet rond", luidt het. Ook eerlijke belastingen, investeringen in meer en correct betaalde jobs, openbaar vervoer, zorg, onderwijs en kwaliteitsvolle overheidsdiensten staan op het eisenlijstje. En ook: minder werkdruk, beter werk en een menswaardig inkomen bij ziekte, werkloosheid of pensionering.