Het dossier van de "responsabilisering van werkgevers en werknemers" over de herinschakeling van langdurig zieken lag al langer op de regeringstafel. De regeringspartijen raakten het geruime tijd niet eens over de sanctie voor bedrijven en personeelsleden die hardnekkig weigerden aan die herintegratie mee te werken. Nu heeft de regering-Michel dus wel een akkoord bereikt. KMO's met minder dan 50 personeelsleden blijven buiten schot. Van de andere werkgevers wordt verwacht dat ze meewerken aan de herinschakeling of het voorzien van aangepast werk.

De regering verwacht van de werkgevers dat ze contact houden met de zieke. Dat moet de kans op een geslaagde terugkeer verhogen. Ze moeten ook "redelijke aanpassingen" doen aan de werkplek. Werkgevers die geen inspanningen doen en dat ook niet motiveren, riskeren een forfaitaire sanctie van 800 euro per individueel dossier. Werknemers die hun administratieve verplichtingen niet nakomen, kunnen hun uitkering gedurende één maand met 5 procent zien afnemen. Dat kan oplopen tot 10 procent indien de werknemer niet komt opdagen voor een gesprek over een re-integratietraject.

Vakbonden reageren boos

Vooral met die laatste maatregel hebben de vakbonden het moeilijk. "De werknemers worden zwaar gesanctioneerd, terwijl de werkgevers die niet meewerken aan de re-integratie van langdurig zieke werknemers, wel zeer gemakkelijk wegkomen", klinkt het bij het ACV.

Volgens het ABVV zet het akkoord de deur open voor een eventuele verstrenging van de sancties in de toekomst en hebben zieke werknemers hebben er geen baat bij. "Het akkoord streeft alleen een budgettaire besparingsdoelstelling na, terwijl een consequent preventiebeleid nodig is, meer bepaald inzake burn-out. Van sancties wordt geen enkele zieke werknemer beter."

Het dossier van de "responsabilisering van werkgevers en werknemers" over de herinschakeling van langdurig zieken lag al langer op de regeringstafel. De regeringspartijen raakten het geruime tijd niet eens over de sanctie voor bedrijven en personeelsleden die hardnekkig weigerden aan die herintegratie mee te werken. Nu heeft de regering-Michel dus wel een akkoord bereikt. KMO's met minder dan 50 personeelsleden blijven buiten schot. Van de andere werkgevers wordt verwacht dat ze meewerken aan de herinschakeling of het voorzien van aangepast werk. De regering verwacht van de werkgevers dat ze contact houden met de zieke. Dat moet de kans op een geslaagde terugkeer verhogen. Ze moeten ook "redelijke aanpassingen" doen aan de werkplek. Werkgevers die geen inspanningen doen en dat ook niet motiveren, riskeren een forfaitaire sanctie van 800 euro per individueel dossier. Werknemers die hun administratieve verplichtingen niet nakomen, kunnen hun uitkering gedurende één maand met 5 procent zien afnemen. Dat kan oplopen tot 10 procent indien de werknemer niet komt opdagen voor een gesprek over een re-integratietraject. Vooral met die laatste maatregel hebben de vakbonden het moeilijk. "De werknemers worden zwaar gesanctioneerd, terwijl de werkgevers die niet meewerken aan de re-integratie van langdurig zieke werknemers, wel zeer gemakkelijk wegkomen", klinkt het bij het ACV.Volgens het ABVV zet het akkoord de deur open voor een eventuele verstrenging van de sancties in de toekomst en hebben zieke werknemers hebben er geen baat bij. "Het akkoord streeft alleen een budgettaire besparingsdoelstelling na, terwijl een consequent preventiebeleid nodig is, meer bepaald inzake burn-out. Van sancties wordt geen enkele zieke werknemer beter."