"Loonbarema's zijn nochtans de basis van een modern loonbeleid", luidt het. "Het systeem is heel transparant: bij elke functie hoort een welbepaald loon, en je weet vooraf met welk bedrag jouw loon zal stijgen op basis van je beroepservaring en/of je anciënniteit. Bovendien zijn barema's collectief onderhandeld en vastgelegd in cao's van onbepaalde duur." De bonden lanceren een een informatie- en sensibiliseringscampagne rond de barema's. In eerste instantie eisen ze in een brief dat de werkgevers een standpunt innemen in het dossier en dat ze "zich samen inzetten voor de naleving van de cao's die in de verschillende sectoren werden onderhandeld". Achter de plannen van de regering schuilen volgens BBTK en LBC "grote gevaren". "De afkalving van de lonen van de werknemers, een vaag en onrechtvaardig verloningsstelsel en sociaal overleg dat buitenspel wordt gezet. Geen sprake van." De begrippen competentie en productiviteit zijn heel moeilijk objectie te meten, argumenteren de bonden. (Belga)

"Loonbarema's zijn nochtans de basis van een modern loonbeleid", luidt het. "Het systeem is heel transparant: bij elke functie hoort een welbepaald loon, en je weet vooraf met welk bedrag jouw loon zal stijgen op basis van je beroepservaring en/of je anciënniteit. Bovendien zijn barema's collectief onderhandeld en vastgelegd in cao's van onbepaalde duur." De bonden lanceren een een informatie- en sensibiliseringscampagne rond de barema's. In eerste instantie eisen ze in een brief dat de werkgevers een standpunt innemen in het dossier en dat ze "zich samen inzetten voor de naleving van de cao's die in de verschillende sectoren werden onderhandeld". Achter de plannen van de regering schuilen volgens BBTK en LBC "grote gevaren". "De afkalving van de lonen van de werknemers, een vaag en onrechtvaardig verloningsstelsel en sociaal overleg dat buitenspel wordt gezet. Geen sprake van." De begrippen competentie en productiviteit zijn heel moeilijk objectie te meten, argumenteren de bonden. (Belga)