De vakbonden van de federale politie (ACOD, ACV, VSOA Politie en NSPV) werden om 11 uur uitgenodigd voor een vergadering op het kabinet van minister Jambon. Ze hadden een stakingsaanzegging ingediend in gemeenschappelijk vakbondsfront voor de federale politie. Na afloop van de eigenlijke onderhandelingen, die plaatsvonden in de namiddag, werd dus beslist om de stakingsaanzegging op te schorten. "We verwachten veel van het begrotingsconclaaf, zowel wat betreft de financiering van de federale politie als die van de lokale politie. We legden ook een 'Octopusplan bis' op tafel, met de bedoeling een akkoord te verkrijgen over een complete herfinanciering." "Het is één zaak om te zeggen dat we ons bewust zijn van de situatie. Nu willen we dat de regering actie onderneemt. We willen dat er budget wordt vrijgemaakt voor aanwervingen, materieel, techniek en infrastructuur. We vroegen om een nieuwe afspraak met de minister van Binnenlandse Zaken na afloop van het begrotingsconclaaf om te analyseren wat hij al dan niet verkregen heeft." De vakbonden klagen vooral het gebrek aan personeel en middelen aan bij de wegpolitie. Andere prioriteiten zijn het personeelstekort bij de technische en wetenschappelijke politie, en bij de federale gerechtelijke politie. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon reageert tevreden dat de onderhandelingen "in een constructieve sfeer" zijn verlopen en dat de stakingsaanzegging werd opgeschort. "Concrete beloftes zijn er niet gemaakt, maar de minister bekijkt nu wat mogelijk is bij het komende begrotingsconclaaf. Voor hem staat de goede werking van de federale politie voorop", zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck. (Belga)

De vakbonden van de federale politie (ACOD, ACV, VSOA Politie en NSPV) werden om 11 uur uitgenodigd voor een vergadering op het kabinet van minister Jambon. Ze hadden een stakingsaanzegging ingediend in gemeenschappelijk vakbondsfront voor de federale politie. Na afloop van de eigenlijke onderhandelingen, die plaatsvonden in de namiddag, werd dus beslist om de stakingsaanzegging op te schorten. "We verwachten veel van het begrotingsconclaaf, zowel wat betreft de financiering van de federale politie als die van de lokale politie. We legden ook een 'Octopusplan bis' op tafel, met de bedoeling een akkoord te verkrijgen over een complete herfinanciering." "Het is één zaak om te zeggen dat we ons bewust zijn van de situatie. Nu willen we dat de regering actie onderneemt. We willen dat er budget wordt vrijgemaakt voor aanwervingen, materieel, techniek en infrastructuur. We vroegen om een nieuwe afspraak met de minister van Binnenlandse Zaken na afloop van het begrotingsconclaaf om te analyseren wat hij al dan niet verkregen heeft." De vakbonden klagen vooral het gebrek aan personeel en middelen aan bij de wegpolitie. Andere prioriteiten zijn het personeelstekort bij de technische en wetenschappelijke politie, en bij de federale gerechtelijke politie. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon reageert tevreden dat de onderhandelingen "in een constructieve sfeer" zijn verlopen en dat de stakingsaanzegging werd opgeschort. "Concrete beloftes zijn er niet gemaakt, maar de minister bekijkt nu wat mogelijk is bij het komende begrotingsconclaaf. Voor hem staat de goede werking van de federale politie voorop", zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck. (Belga)