Het ABVV reageert in een eerste reactie vernietigend op het zomerakkoord van de federale regering. 'Een zomerakkoord met een winters randje voor de werknemers', aldus de socialistische vakbond, die het akkoord 'onevenwichtig, oneerlijk en een schandvlek voor de regering' noemt.

Volgens het ABVV is er in deze begroting nog steeds geen sprake van structurele maatregelen die moeten zorgen voor een eerlijke fiscaliteit. 'De fiscale cadeaus die de grote vermogens en de ondernemingen ontvangen, blijken nog altijd de eerste prioriteit te zijn voor de ploeg van Michel', klinkt het. 'In plaats van een billijke hervorming van de belasting op bedrijfswinsten, lijkt er sprake te zijn van een pure verlaging van de vennootschapsbelasting. Dat is onbegrijpelijk, temeer omdat er daardoor minder bijdragen zullen zijn aan de openbare financiën.'

Aan de werknemers wordt volgens het ABVV daarentegen nog meer flexibiliteit opgelegd. De herinvoering van de proefperiode brengt meer onzekerheid voor zij die starten in een job, en een uitbreiding van de flexi-jobs betekent minder sociale rechten voor werkenden en minder inkomsten voor de sociale zekerheid. Een uitbreiding van nacht- en zondagswerk staat volgens het ABVV haaks op werkbaar werk.

'Het gaat niet op om telkens opnieuw de middelen te halen bij de bevolking, terwijl van de bedrijven en de rijken geen enkele inspanning wordt gevraagd', hekelt de vakbond.

Prioriteit voor contractuelen bij overheid

Ook de beslissing van de regering om komaf te maken met de vaste benoemingen bij de federale overheid en enkel nog ambtenaren te benoemen in zogenaamde gezagsfuncties stuit bij het ABVV op kritiek. 'De regering zet hiermee een regelrechte aanval in op de vaste benoemingen bij de openbare diensten.'

ACV Openbare Diensten kondigt zelfs aan 'alle nodige acties' te ondernemen om die regeringsbeslissing tegen te houden. De vakbond overweegt acties in september. Welke dat zijn, bekijkt de vakbond na de zomervakantie.

'Die beslissing is in strijd met het regeerakkoord. Daarin wordt namelijk net voorzien dat de mogelijkheid om contractuelen tewerk te stellen beperkt zou worden', zegt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten.

In de aanloop naar het begrotingsconclaaf vernam ACV Openbare Diensten van de kabinetschef van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) dat het overheidspersoneel bij de begrotingsopmaak geen negatieve maatregelen hoefde te verwachten. 'Dat blijkt nu helemaal anders uit te draaien. De beslissing komt dan ook nog eens bovenop de harde besparingen die de regering al oplegde aan de federale overheid. Zo werden de personeelskredieten met 10 procent verminderd en de werkingskredieten met 20 procent', aldus Hamelinck. ACV Openbare Diensten begrijpt niet dat de minister van Ambtenarenzaken er niet in slaagt om negatieve maatregelen tegenover het personeel tegen te houden, zeker aangezien ze in strijd zijn met het regeerakkoord. 'Heeft de minister zijn personeel dan niet verdedigd? Laat het hem koud, is hij onverschillig? We zijn ook boos dat het kabinet van de minister ons verkeerd heeft ingelicht.'

ACLVB: 'Gul voor werkgevers'

Tot slot is ook de liberale vakbond ACLVB teleurgesteld. 'In lijn met haar eerder beleid voert de regering geen fiscale rechtvaardigheid in, en via lastenverlagingen en flexibiliteit toont ze zich vooral opnieuw gul voor de werkgevers', aldus de vakbond.

Voor de ACLVB mist deze regering 'haar ultieme kans om de krijtlijnen voor een redelijke en rechtvaardige vermogensfiscaliteit uit te stippelen'. Een vlakke taks op effectenrekeningen die 254 miljoen euro moet opleveren, is voor de ACLVB niet meer dan 'een budgettaire pleister op een houten been'.

'De maatregel mist rechtvaardigheid wegens een gebrek aan progressiviteit.' Voor de liberale vakbond blijft de regering 'een te bemoeizuchtige partner in sociale dossiers'. 'Het onderhandelingsevenwicht tussen sociale partners wordt al op voorhand gehypothekeerd. De bereikte akkoorden binnen de regering inzake proefperiode en startersbanen zijn exemplarisch voor het belang van het sociaal overleg. De ACLVB betreurt nu des te meer dat er in juni geen consensus gevonden kon worden tussen de sociale partners: die akkoorden waren evenwichtiger', luidt het.

De regering zet volgens de vakbond in op 'joblegalisatie in plaats van jobcreatie'. De ACLVB is van oordeel dat de regering 'hardleers is inzake rechtvaardige fiscaliteit en bemoeizuchtig in de socio-economische dossiers, met een te eenzijdige nadruk op flexibiliteit en deregulering'.

Het ABVV reageert in een eerste reactie vernietigend op het zomerakkoord van de federale regering. 'Een zomerakkoord met een winters randje voor de werknemers', aldus de socialistische vakbond, die het akkoord 'onevenwichtig, oneerlijk en een schandvlek voor de regering' noemt.Volgens het ABVV is er in deze begroting nog steeds geen sprake van structurele maatregelen die moeten zorgen voor een eerlijke fiscaliteit. 'De fiscale cadeaus die de grote vermogens en de ondernemingen ontvangen, blijken nog altijd de eerste prioriteit te zijn voor de ploeg van Michel', klinkt het. 'In plaats van een billijke hervorming van de belasting op bedrijfswinsten, lijkt er sprake te zijn van een pure verlaging van de vennootschapsbelasting. Dat is onbegrijpelijk, temeer omdat er daardoor minder bijdragen zullen zijn aan de openbare financiën.' Aan de werknemers wordt volgens het ABVV daarentegen nog meer flexibiliteit opgelegd. De herinvoering van de proefperiode brengt meer onzekerheid voor zij die starten in een job, en een uitbreiding van de flexi-jobs betekent minder sociale rechten voor werkenden en minder inkomsten voor de sociale zekerheid. Een uitbreiding van nacht- en zondagswerk staat volgens het ABVV haaks op werkbaar werk. 'Het gaat niet op om telkens opnieuw de middelen te halen bij de bevolking, terwijl van de bedrijven en de rijken geen enkele inspanning wordt gevraagd', hekelt de vakbond.Ook de beslissing van de regering om komaf te maken met de vaste benoemingen bij de federale overheid en enkel nog ambtenaren te benoemen in zogenaamde gezagsfuncties stuit bij het ABVV op kritiek. 'De regering zet hiermee een regelrechte aanval in op de vaste benoemingen bij de openbare diensten.' ACV Openbare Diensten kondigt zelfs aan 'alle nodige acties' te ondernemen om die regeringsbeslissing tegen te houden. De vakbond overweegt acties in september. Welke dat zijn, bekijkt de vakbond na de zomervakantie.'Die beslissing is in strijd met het regeerakkoord. Daarin wordt namelijk net voorzien dat de mogelijkheid om contractuelen tewerk te stellen beperkt zou worden', zegt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten. In de aanloop naar het begrotingsconclaaf vernam ACV Openbare Diensten van de kabinetschef van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) dat het overheidspersoneel bij de begrotingsopmaak geen negatieve maatregelen hoefde te verwachten. 'Dat blijkt nu helemaal anders uit te draaien. De beslissing komt dan ook nog eens bovenop de harde besparingen die de regering al oplegde aan de federale overheid. Zo werden de personeelskredieten met 10 procent verminderd en de werkingskredieten met 20 procent', aldus Hamelinck. ACV Openbare Diensten begrijpt niet dat de minister van Ambtenarenzaken er niet in slaagt om negatieve maatregelen tegenover het personeel tegen te houden, zeker aangezien ze in strijd zijn met het regeerakkoord. 'Heeft de minister zijn personeel dan niet verdedigd? Laat het hem koud, is hij onverschillig? We zijn ook boos dat het kabinet van de minister ons verkeerd heeft ingelicht.' Tot slot is ook de liberale vakbond ACLVB teleurgesteld. 'In lijn met haar eerder beleid voert de regering geen fiscale rechtvaardigheid in, en via lastenverlagingen en flexibiliteit toont ze zich vooral opnieuw gul voor de werkgevers', aldus de vakbond.Voor de ACLVB mist deze regering 'haar ultieme kans om de krijtlijnen voor een redelijke en rechtvaardige vermogensfiscaliteit uit te stippelen'. Een vlakke taks op effectenrekeningen die 254 miljoen euro moet opleveren, is voor de ACLVB niet meer dan 'een budgettaire pleister op een houten been'. 'De maatregel mist rechtvaardigheid wegens een gebrek aan progressiviteit.' Voor de liberale vakbond blijft de regering 'een te bemoeizuchtige partner in sociale dossiers'. 'Het onderhandelingsevenwicht tussen sociale partners wordt al op voorhand gehypothekeerd. De bereikte akkoorden binnen de regering inzake proefperiode en startersbanen zijn exemplarisch voor het belang van het sociaal overleg. De ACLVB betreurt nu des te meer dat er in juni geen consensus gevonden kon worden tussen de sociale partners: die akkoorden waren evenwichtiger', luidt het. De regering zet volgens de vakbond in op 'joblegalisatie in plaats van jobcreatie'. De ACLVB is van oordeel dat de regering 'hardleers is inzake rechtvaardige fiscaliteit en bemoeizuchtig in de socio-economische dossiers, met een te eenzijdige nadruk op flexibiliteit en deregulering'.