Vlaams-Brabant was de laatste Vlaamse provincie waar de Nacht van het Onderwijs halthield. In de gebouwen van hogeschool UCLL in Heverlee bij Leuven werd gedebatteerd over de eindtermen in het onderwijs. Van de 150 genodigden kwam maar de helft opdagen. De onderwijsvakbonden ACOD, VSOA, COV en COC overhandigden de aanwezigen bij het binnengaan van de zaal een pamflet. Daarin drukken ze hun ontgoocheling uit over de beslissingen over het onderwijspensioen, die de federale regering enkele weken geleden nam in het kader van de begrotingscontrole. Een delegatie afgevaardigden van het gemeenschappelijk vakbondsfront trakteerde met een symbolisch schijfje salami. "Haaks op de woorden van waardering voor het beroep van leerkracht staan de daden", zegt Björn Van Lysebetten, secretaris Vlaams-Brabant en Brussel van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA). "Wij protesteren tegen de tweespalt tussen de federale en de Vlaamse regering. De federale pensioenhervorming dwingt de leerkrachten langer te werken. De Vlaamse overheid wil een betere loopbaan voor leerkrachten, waar pensioen een onderdeel van is. De maatregelen willen de lat gelijk leggen tussen de privésector en het onderwijs. Maar het onderwijs dreigt onder die lat terecht te komen." (Belga)

Vlaams-Brabant was de laatste Vlaamse provincie waar de Nacht van het Onderwijs halthield. In de gebouwen van hogeschool UCLL in Heverlee bij Leuven werd gedebatteerd over de eindtermen in het onderwijs. Van de 150 genodigden kwam maar de helft opdagen. De onderwijsvakbonden ACOD, VSOA, COV en COC overhandigden de aanwezigen bij het binnengaan van de zaal een pamflet. Daarin drukken ze hun ontgoocheling uit over de beslissingen over het onderwijspensioen, die de federale regering enkele weken geleden nam in het kader van de begrotingscontrole. Een delegatie afgevaardigden van het gemeenschappelijk vakbondsfront trakteerde met een symbolisch schijfje salami. "Haaks op de woorden van waardering voor het beroep van leerkracht staan de daden", zegt Björn Van Lysebetten, secretaris Vlaams-Brabant en Brussel van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA). "Wij protesteren tegen de tweespalt tussen de federale en de Vlaamse regering. De federale pensioenhervorming dwingt de leerkrachten langer te werken. De Vlaamse overheid wil een betere loopbaan voor leerkrachten, waar pensioen een onderdeel van is. De maatregelen willen de lat gelijk leggen tussen de privésector en het onderwijs. Maar het onderwijs dreigt onder die lat terecht te komen." (Belga)