Vorig jaar raakten werkgevers en vakbonden het eens over vier basiscriteria die moeten uitmaken of een beroep als 'zwaar' bestempeld kan worden. Het gaat om de fysieke zwaarte van de job, de mentale of emotionele druk, het veiligheidsrisico en de werkorganisatie.

Maar het overleg over de concrete uitwerking van de criteria zit sindsdien in het slop. Vakbonden ACV, ACLVB en ABVV willen in hun voorstel de carrière van elke werknemer in een Excel-bestand gieten. Daarin staan de vier basiscriteria, die worden onderverdeeld in 22 criteria. Die worden op hun beurt nog eens uitgerafeld in bijna 100 deelcriteria. Het basiscriterium 'veiligheidsrisico' valt bijvoorbeeld uiteen in acht criteria: hoogtewerk, ondergronds werk, werk onder water, werk in publiek transport, werk met vuur, werk met nationale risico's (zoals nucleaire veiligheid), werk in isolatie en werk onder grote alertheid.

De vakbonden staan erop dat de administratieve last niet zal toenemen voor werkgevers, maar werkgeversorganisatie Unizo vreest het omgekeerde. De vakbonden vragen dat de overheid het budget voor het vervroegd pensioen optrekt. 24 miljoen euro in 2019 en 38 miljoen euro in 2020 volstaan niet. "Het is belangrijk dat mensen met een zwaar beroep niet worden afgestraft met een lagere uitkering of pensioen", klinkt het.

Vorig jaar raakten werkgevers en vakbonden het eens over vier basiscriteria die moeten uitmaken of een beroep als 'zwaar' bestempeld kan worden. Het gaat om de fysieke zwaarte van de job, de mentale of emotionele druk, het veiligheidsrisico en de werkorganisatie. Maar het overleg over de concrete uitwerking van de criteria zit sindsdien in het slop. Vakbonden ACV, ACLVB en ABVV willen in hun voorstel de carrière van elke werknemer in een Excel-bestand gieten. Daarin staan de vier basiscriteria, die worden onderverdeeld in 22 criteria. Die worden op hun beurt nog eens uitgerafeld in bijna 100 deelcriteria. Het basiscriterium 'veiligheidsrisico' valt bijvoorbeeld uiteen in acht criteria: hoogtewerk, ondergronds werk, werk onder water, werk in publiek transport, werk met vuur, werk met nationale risico's (zoals nucleaire veiligheid), werk in isolatie en werk onder grote alertheid. De vakbonden staan erop dat de administratieve last niet zal toenemen voor werkgevers, maar werkgeversorganisatie Unizo vreest het omgekeerde. De vakbonden vragen dat de overheid het budget voor het vervroegd pensioen optrekt. 24 miljoen euro in 2019 en 38 miljoen euro in 2020 volstaan niet. "Het is belangrijk dat mensen met een zwaar beroep niet worden afgestraft met een lagere uitkering of pensioen", klinkt het.