Eind februari bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van de erfbelasting. Daarbij werd onder meer afgesproken dat de hoogste schijf van 65 procent in de zijlijn wegvalt en dat de langstlevende partner een groter vrijgesteld deel krijgt. Wie jonger is dan 21 jaar en wees wordt, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro. Maar de vakbonden zien de plannen niet zitten. Zij spreken van "een gemiste kans". Zo vinden ze het bijvoorbeeld jammer dat de hervorming niet past binnen "een breder maatschappelijk debat rond rechtvaardige fiscaliteit". De vakbonden noemen de hervorming ook "veel te beperkt" en hebben - net als de Inspectie Financiën - vragen bij de financiering. Zo noemen ze de inkomsten uit de fiscale regularisatie en het toenemend aantal nalatenschappen in de zijlijn "hoogst onzeker". "Het getuigt volgens ons dan ook niet van een verantwoord begrotingsbeleid wanneer een structurele lastenverlaging wordt gefinancierd met tijdelijke maatregelen", klinkt het. Maar het "grootste manco" volgense de bonden is het feit dat er volgens hen "geen enkele poging werd gedaan om de legale ontwijkingsmogelijkheden in de erfbelasting aan te pakken". In een eerste reactie op de kritiek van de bonden benadrukt minister van Financiën Bart Tommelein dat deze hervorming wat hem betreft nog maar "een eerste stap is" en dat de erbelasting volgende legislatuur verder moet hervormd en verlaagd worden. "Maar daar was nu geen financiële ruimte voor", klinkt het. (Belga)

Eind februari bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van de erfbelasting. Daarbij werd onder meer afgesproken dat de hoogste schijf van 65 procent in de zijlijn wegvalt en dat de langstlevende partner een groter vrijgesteld deel krijgt. Wie jonger is dan 21 jaar en wees wordt, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro. Maar de vakbonden zien de plannen niet zitten. Zij spreken van "een gemiste kans". Zo vinden ze het bijvoorbeeld jammer dat de hervorming niet past binnen "een breder maatschappelijk debat rond rechtvaardige fiscaliteit". De vakbonden noemen de hervorming ook "veel te beperkt" en hebben - net als de Inspectie Financiën - vragen bij de financiering. Zo noemen ze de inkomsten uit de fiscale regularisatie en het toenemend aantal nalatenschappen in de zijlijn "hoogst onzeker". "Het getuigt volgens ons dan ook niet van een verantwoord begrotingsbeleid wanneer een structurele lastenverlaging wordt gefinancierd met tijdelijke maatregelen", klinkt het. Maar het "grootste manco" volgense de bonden is het feit dat er volgens hen "geen enkele poging werd gedaan om de legale ontwijkingsmogelijkheden in de erfbelasting aan te pakken". In een eerste reactie op de kritiek van de bonden benadrukt minister van Financiën Bart Tommelein dat deze hervorming wat hem betreft nog maar "een eerste stap is" en dat de erbelasting volgende legislatuur verder moet hervormd en verlaagd worden. "Maar daar was nu geen financiële ruimte voor", klinkt het. (Belga)