Door de coronapandemie was fysiek contact in de gevangenissen lange tijd verboden. De vakbonden wijzen erop dat de jongste cijfers over het aantal besmettingen met COVID-19 nog steeds niet geruststellend zijn. Ze zijn dat ook niet te spreken over de versoepeling en lieten dat eerder deze week ook blijken tijdens een sociaal overleg met het kabinet. "Nu wordt tijdens het bezoek al enige tijd geen mondmasker meer gedragen, maar er zijn nog steeds plastic schermen tussen de bezoeker en de gedetineerde en er mag enkel fysiek contact zijn als de bezoeker jonger is dan 12 jaar. Dat men nu ook het plastic scherm wil wegnemen, en fysiek (ook intiem) contact mogelijk wil maken, baart ons zorgen", zegt het ACOD. De vakbond wijst erop dat het voorzichtige beleid van de jongste maanden er net voor gezorgd heeft dat het aantal besmettingen in de gevangenissen beperkt bleef. Ze merkt ook op dat de "bubbel" van de gedetineerde niet beperkt is tot zijn celgenoten, maar tot een volledige afdeling van ongeveer 45 personen. Op de wandelplaats komt een gedetineerde zelfs in aanraking met ongeveer 100 personen. "Het zou bijzonder jammer zijn indien na maanden van succesvol vechten tegen het coronavirus, het aantal besmette personen in de gevangenissen door de teugels te vroeg te vieren sterk zou beginnen toenemen. De impact op gedetineerden en personen die om professionele redenen in de gevangenis aanwezig zijn, kan enorm groot zijn... net als op de familieleden van al deze personen". Daarom wordt een stakingsaanzegging ingediend, volgens het ACOD met de steun van het volledige vakbondsfront. In de wet is voorzien dat er ten vroegste tien dagen na het indienen van de aanzegging ook effectief actie kan gevoerd worden. Dus ten vroegste vanaf 21 september. Waarschijnlijk komt er volgende week ook nog sociaal overleg, maar tegen dan zullen de nieuwe bezoekregels wel al zijn ingegaan. (Belga)

Door de coronapandemie was fysiek contact in de gevangenissen lange tijd verboden. De vakbonden wijzen erop dat de jongste cijfers over het aantal besmettingen met COVID-19 nog steeds niet geruststellend zijn. Ze zijn dat ook niet te spreken over de versoepeling en lieten dat eerder deze week ook blijken tijdens een sociaal overleg met het kabinet. "Nu wordt tijdens het bezoek al enige tijd geen mondmasker meer gedragen, maar er zijn nog steeds plastic schermen tussen de bezoeker en de gedetineerde en er mag enkel fysiek contact zijn als de bezoeker jonger is dan 12 jaar. Dat men nu ook het plastic scherm wil wegnemen, en fysiek (ook intiem) contact mogelijk wil maken, baart ons zorgen", zegt het ACOD. De vakbond wijst erop dat het voorzichtige beleid van de jongste maanden er net voor gezorgd heeft dat het aantal besmettingen in de gevangenissen beperkt bleef. Ze merkt ook op dat de "bubbel" van de gedetineerde niet beperkt is tot zijn celgenoten, maar tot een volledige afdeling van ongeveer 45 personen. Op de wandelplaats komt een gedetineerde zelfs in aanraking met ongeveer 100 personen. "Het zou bijzonder jammer zijn indien na maanden van succesvol vechten tegen het coronavirus, het aantal besmette personen in de gevangenissen door de teugels te vroeg te vieren sterk zou beginnen toenemen. De impact op gedetineerden en personen die om professionele redenen in de gevangenis aanwezig zijn, kan enorm groot zijn... net als op de familieleden van al deze personen". Daarom wordt een stakingsaanzegging ingediend, volgens het ACOD met de steun van het volledige vakbondsfront. In de wet is voorzien dat er ten vroegste tien dagen na het indienen van de aanzegging ook effectief actie kan gevoerd worden. Dus ten vroegste vanaf 21 september. Waarschijnlijk komt er volgende week ook nog sociaal overleg, maar tegen dan zullen de nieuwe bezoekregels wel al zijn ingegaan. (Belga)