De vakbonden dienden in gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging in van 16 maart tot 30 april 2017 voor alle leden van de federale politie, met uitzondering van die in Antwerpen. De vakbonden eisten onderhandelingen met de regering, "zonder uitstel", en een stopzetting van de besparingen bij de politie. De vakbonden spreken van een "vernietigend beleid" van de federale regering en een verslechtering van de werkklimaat binnen de politie. Ze klagen ook een gebrek aan personeel en middelen aan bij de wegpolitie, moeilijkheden bij de technische en wetenschappelijke politie, en de afbouw van het aantal leden van de federale gerechtelijke politie. Ook vragen ze aandacht voor de situatie van het schoonmaakpersoneel en de arbeiders binnen de federale politie. (Belga)

De vakbonden dienden in gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging in van 16 maart tot 30 april 2017 voor alle leden van de federale politie, met uitzondering van die in Antwerpen. De vakbonden eisten onderhandelingen met de regering, "zonder uitstel", en een stopzetting van de besparingen bij de politie. De vakbonden spreken van een "vernietigend beleid" van de federale regering en een verslechtering van de werkklimaat binnen de politie. Ze klagen ook een gebrek aan personeel en middelen aan bij de wegpolitie, moeilijkheden bij de technische en wetenschappelijke politie, en de afbouw van het aantal leden van de federale gerechtelijke politie. Ook vragen ze aandacht voor de situatie van het schoonmaakpersoneel en de arbeiders binnen de federale politie. (Belga)