Na een marathonvegadering van 23 uur is de kogel door de kerk: de Vlaamse regering maakt vanaf 1 januari elk jaar 577 miljoen vrij voor de zorg.

Voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden en voor extra jobs wordt 165 miljoen euro vrijgemaakt. Vakbonden en werkgevers werken de concrete maatregelen verder uit tegen 31 januari 2021. Bijkomend wordt er voor de woonzorgcentra 100 miljoen euro geïnvesteerd. Met dat bedrag kunnen in 2021 ongeveer 2.000 extra personeelsleden aangeworven worden. 'Dit is een eerste stap om het personeelstekort aan te pakken', vertelt Mark Selleslach van de christelijke vakbond ACV Puls. 'Maar de komende jaren zal er nog veel meer in extra personeel geïnvesteerd moeten worden, ook in de andere sectoren. Ook voor de covid-crisis was dat al duidelijk.'

Van de 577 miljoen gaat er jaarlijks 411 miljoen naar loonsverhoging. De concrete verhogingen worden de komende weken verder uitgewerkt door de vakbonden en werkgevers. 'Deze waardering van de bijzondere inspanningen tijdens de coronacrisis is écht noodzakelijk. Het voorakkoord is ook een erkenning van de dagelijkse inzet van tienduizenden werknemers in de non-profitsector', aldus Selleslach.

Ook de socialistische vakbond BBTK spreekt van een mooi akkoord en is ervan overtuigd de steun van de achterban te krijgen. 'De BBTK pleit al geruime tijd in zijn Zorgpact voor drie zaken: meer handen op de werkvloer, betere loon-en arbeidsvoorwaarden, meer opleiding en vorming. Dit akkoord bevat de financiële middelen om dit te realiseren. Deze elementen vinden we hierin terug', vertelt federaal secretaris Johan Van Eeghem.

ACLVB, de liberale vakbond, noemt het akkoord een eerste stap in de goede richting, maar is nog voorzichtig. 'De ACLVB ziet budgettaire duidelijkheid als een eerste stap naar een globaal inhoudelijk akkoord. De echte evaluatie zal pas kunnen gebeuren wanneer alle maatregelen geconcretiseerd zijn in een definitieve tekst', aldus Gert Van Hees en Tommy Jonckheere, nationaal sectorverantwoordelijken non-profit.

Na een marathonvegadering van 23 uur is de kogel door de kerk: de Vlaamse regering maakt vanaf 1 januari elk jaar 577 miljoen vrij voor de zorg.Voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden en voor extra jobs wordt 165 miljoen euro vrijgemaakt. Vakbonden en werkgevers werken de concrete maatregelen verder uit tegen 31 januari 2021. Bijkomend wordt er voor de woonzorgcentra 100 miljoen euro geïnvesteerd. Met dat bedrag kunnen in 2021 ongeveer 2.000 extra personeelsleden aangeworven worden. 'Dit is een eerste stap om het personeelstekort aan te pakken', vertelt Mark Selleslach van de christelijke vakbond ACV Puls. 'Maar de komende jaren zal er nog veel meer in extra personeel geïnvesteerd moeten worden, ook in de andere sectoren. Ook voor de covid-crisis was dat al duidelijk.' Van de 577 miljoen gaat er jaarlijks 411 miljoen naar loonsverhoging. De concrete verhogingen worden de komende weken verder uitgewerkt door de vakbonden en werkgevers. 'Deze waardering van de bijzondere inspanningen tijdens de coronacrisis is écht noodzakelijk. Het voorakkoord is ook een erkenning van de dagelijkse inzet van tienduizenden werknemers in de non-profitsector', aldus Selleslach. Ook de socialistische vakbond BBTK spreekt van een mooi akkoord en is ervan overtuigd de steun van de achterban te krijgen. 'De BBTK pleit al geruime tijd in zijn Zorgpact voor drie zaken: meer handen op de werkvloer, betere loon-en arbeidsvoorwaarden, meer opleiding en vorming. Dit akkoord bevat de financiële middelen om dit te realiseren. Deze elementen vinden we hierin terug', vertelt federaal secretaris Johan Van Eeghem. ACLVB, de liberale vakbond, noemt het akkoord een eerste stap in de goede richting, maar is nog voorzichtig. 'De ACLVB ziet budgettaire duidelijkheid als een eerste stap naar een globaal inhoudelijk akkoord. De echte evaluatie zal pas kunnen gebeuren wanneer alle maatregelen geconcretiseerd zijn in een definitieve tekst', aldus Gert Van Hees en Tommy Jonckheere, nationaal sectorverantwoordelijken non-profit.