Er is geen akkoord. Er is evenmin een nieuwe datum om voort te onderhandelen. In een gemeenschappelijke mededeling van de werkgevers bevestigen die dat geen akkoord is bereikt, en dat de sociale partners uit elkaar zijn gegaan zonder een verdere aanpak of een werkschema af te spreken.

"De werkgeversorganisaties betreuren dit ten zeerste, te meer omdat er constructieve pogingen ondernomen werden om tot een gezamenlijke aanpak te komen. De werkgeversorganisaties blijven ervan overtuigd dat een goede oplossing voor beide wetsontwerpen mogelijk én noodzakelijk is." De Groep van Tien was woensdag bijeengekomen over de twee cruciale dossiers: de loonwet en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Op tafel van de sociale partners lagen de teksten rond 'werkbaar en wendbaar werk' die minister van Werk Kris Peeters voor de zomervakantie vrijgaf. Die teksten gaan over een flexibilisering van de arbeidsmarkt en de 38 uren week. In plaats van op kwartaalbasis zou dat gemiddelde op jaarbasis worden berekend. In drukke periodes zou wat meer kunnen worden gewerkt, in minder drukke wat minder.

Hyperflexibiliteit

De vakbonden vrezen voor hyperflexibiliteit. De werkgevers vinden de teksten dan weer niet ver genoeg gaan. Bij werkweken van meer dan 40 uren zou immers overloon moeten worden betaald. "Niet veel werkgevers zullen daar gebruik van maken", luidt het in werkgeverskringen. Het andere dossier op tafel is de hervorming van de wet op de competitiviteit, die ervoor moet zorgen dat de lonen niet sneller stijgen dan bij de buren. Die hervorming moet ook met de loonkloof uit het verleden komaf maken.

De vakbonden argumenteren dat die sinds de start van de berekeningen in 1996 tegen het einde van dit jaar zal zijn weggewerkt. De werkgevers argumenteren dat er hoe dan ook een historische loonkloof van 10 procent blijft. (Belga/NSK)

Er is geen akkoord. Er is evenmin een nieuwe datum om voort te onderhandelen. In een gemeenschappelijke mededeling van de werkgevers bevestigen die dat geen akkoord is bereikt, en dat de sociale partners uit elkaar zijn gegaan zonder een verdere aanpak of een werkschema af te spreken."De werkgeversorganisaties betreuren dit ten zeerste, te meer omdat er constructieve pogingen ondernomen werden om tot een gezamenlijke aanpak te komen. De werkgeversorganisaties blijven ervan overtuigd dat een goede oplossing voor beide wetsontwerpen mogelijk én noodzakelijk is." De Groep van Tien was woensdag bijeengekomen over de twee cruciale dossiers: de loonwet en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.Op tafel van de sociale partners lagen de teksten rond 'werkbaar en wendbaar werk' die minister van Werk Kris Peeters voor de zomervakantie vrijgaf. Die teksten gaan over een flexibilisering van de arbeidsmarkt en de 38 uren week. In plaats van op kwartaalbasis zou dat gemiddelde op jaarbasis worden berekend. In drukke periodes zou wat meer kunnen worden gewerkt, in minder drukke wat minder.HyperflexibiliteitDe vakbonden vrezen voor hyperflexibiliteit. De werkgevers vinden de teksten dan weer niet ver genoeg gaan. Bij werkweken van meer dan 40 uren zou immers overloon moeten worden betaald. "Niet veel werkgevers zullen daar gebruik van maken", luidt het in werkgeverskringen. Het andere dossier op tafel is de hervorming van de wet op de competitiviteit, die ervoor moet zorgen dat de lonen niet sneller stijgen dan bij de buren. Die hervorming moet ook met de loonkloof uit het verleden komaf maken.De vakbonden argumenteren dat die sinds de start van de berekeningen in 1996 tegen het einde van dit jaar zal zijn weggewerkt. De werkgevers argumenteren dat er hoe dan ook een historische loonkloof van 10 procent blijft. (Belga/NSK)