"Om de aankomst van gedetineerden in goede banen te kunnen leiden, hebben de cipiers onder meer gevraagd het aantal uren sport voor gedetineerden te verminderen, de toegang tot de telefoon te verminderen, de uurregeling van het douchen en het luchten aan te passen. Al die vragen zijn globaal verworpen", aldus vakbondsafgevaardigde David Froissart (ACV). "Vrijdag is een nieuwe vergadering gepland met het algemeen bestuur van het gevangeniswezen, maar ik geloof dat niets zal veranderen. Zestig procent van de personeelsleden zijn bereid tot actie van bij de aankomst van gedetineerden uit Vorst", vervolgt Froissart. De overbrenging van gedetineerden van Vorst naar de gevangenissen van Itter, Andenne en Marneffe is begin volgende week gepland. "In de drie instellingen kunnen vanaf dan stakingsacties gevoerd worden", besluit David Froissart. (KAV)

"Om de aankomst van gedetineerden in goede banen te kunnen leiden, hebben de cipiers onder meer gevraagd het aantal uren sport voor gedetineerden te verminderen, de toegang tot de telefoon te verminderen, de uurregeling van het douchen en het luchten aan te passen. Al die vragen zijn globaal verworpen", aldus vakbondsafgevaardigde David Froissart (ACV). "Vrijdag is een nieuwe vergadering gepland met het algemeen bestuur van het gevangeniswezen, maar ik geloof dat niets zal veranderen. Zestig procent van de personeelsleden zijn bereid tot actie van bij de aankomst van gedetineerden uit Vorst", vervolgt Froissart. De overbrenging van gedetineerden van Vorst naar de gevangenissen van Itter, Andenne en Marneffe is begin volgende week gepland. "In de drie instellingen kunnen vanaf dan stakingsacties gevoerd worden", besluit David Froissart. (KAV)