Van de 26 VTE's (voltijdsequivalenten) uit het organogram in de zone West zijn er momenteel 20,2 beschikbaar. Als de afwezigen worden meegeteld, daalt dit aantal tot 16,2. Na een mutatie en indiensttreding van twee nieuw aangeworven controleurs stijgt dit aantal tot 17,2. "Momenteel komen er nog zes personen in aanmerking om aangeworven te worden, maar ook als zij in de proeven slagen zullen er nog steeds te weinig zijn. Daarna zal weer een examen worden gelanceerd", aldus vakbondssecretaris Marcel Conters (ACOD-TBM). In tegenstelling tot een eerdere vergadering verbond de directie er zich dinsdag toe om eerder gemaakte afspraken van 2016 na te leven om tijdens avonddiensten in Brussel minstens twee ploegen van twee controleurs of minstens één ploeg van drie controleurs in te zetten. In de huidige situatie is het echter onmogelijk om aan hieraan te voldoen. "Iedereen beseft dat we in een diepe patstelling zitten en alleen aanvullingen in het personeelsbestand een gegarandeerde oplossing kunnen bieden", aldus Conters die tegen eind dit jaar beterschap verwacht. (Belga)

Van de 26 VTE's (voltijdsequivalenten) uit het organogram in de zone West zijn er momenteel 20,2 beschikbaar. Als de afwezigen worden meegeteld, daalt dit aantal tot 16,2. Na een mutatie en indiensttreding van twee nieuw aangeworven controleurs stijgt dit aantal tot 17,2. "Momenteel komen er nog zes personen in aanmerking om aangeworven te worden, maar ook als zij in de proeven slagen zullen er nog steeds te weinig zijn. Daarna zal weer een examen worden gelanceerd", aldus vakbondssecretaris Marcel Conters (ACOD-TBM). In tegenstelling tot een eerdere vergadering verbond de directie er zich dinsdag toe om eerder gemaakte afspraken van 2016 na te leven om tijdens avonddiensten in Brussel minstens twee ploegen van twee controleurs of minstens één ploeg van drie controleurs in te zetten. In de huidige situatie is het echter onmogelijk om aan hieraan te voldoen. "Iedereen beseft dat we in een diepe patstelling zitten en alleen aanvullingen in het personeelsbestand een gegarandeerde oplossing kunnen bieden", aldus Conters die tegen eind dit jaar beterschap verwacht. (Belga)