Een algemeen beeld geven van de hinder op het vervoersnet van De Lijn is momenteel nog niet mogelijk. "Maar de onvrede bij het personeel wordt wel breed gedragen", zegt vakbondssecretaris Jo Van der Herten (ACV). "Ik verwacht dus zeker hinder in de steden. In de landelijke gebieden, waar er meer lijnen zijn die worden verpacht, zal het wellicht minder gevoeld worden." De openbaarvervoermaatschappij maakt een gelijkaardige inschatting. "Als de staking goed opgevolgd wordt, dan zal de hinder wel het grootst zijn op de stadsnetten", zegt Astrid Hulhoven, woordvoerster van De Lijn. De openbaarvervoermaatschappij raadt de reizigers aan om op voorhand te bekijken of hun tram of bus wel komt. Dat kan door via de app van De Lijn of via de website https://verstoring.delijn.be te zoeken naar de halte waar je wil opstappen. "Dat is de eenvoudigste manier om real time informatie te krijgen over de trams of bussen die aan hun halte stoppen", zegt Hulhoven. De 24 urenstaking bij De Lijn is een gevolg van de plannen van de Vlaamse regering om het "vervoer op maat" - de belbuscentrale en het leerlingenvervoer - tegen 2022 door een private speler te laten regelen. De vakbonden vrezen dat vijftig personeelsleden die zich bezighouden met die planning daardoor de overstap moeten maken naar een privébedrijf, waar ze geen garanties krijgen op werkzekerheid. "We hopen met deze staking toch een signaal te kunnen geven", zegt vakbondssecretaris Van Der Herten. "We verwachten dat de werkgever op zoek gaat naar mogelijkheden om de betrokken personeelsleden te herscholen. Er zijn mogelijkheden genoeg om hen binnen De Lijn herop te vissen." De directie van de openbaarvervoermaatschappij is echter niet opgezet met de 24 urenstaking. "Staken is totaal onverantwoord in deze tijd waarin De Lijn zich moet meten met de privé", stelt directeur-generaal Roger Kesteloot in een mededeling. "De vakbonden zetten hiermee de toekomst van De Lijn als geheel op het spel." (Belga)

Een algemeen beeld geven van de hinder op het vervoersnet van De Lijn is momenteel nog niet mogelijk. "Maar de onvrede bij het personeel wordt wel breed gedragen", zegt vakbondssecretaris Jo Van der Herten (ACV). "Ik verwacht dus zeker hinder in de steden. In de landelijke gebieden, waar er meer lijnen zijn die worden verpacht, zal het wellicht minder gevoeld worden." De openbaarvervoermaatschappij maakt een gelijkaardige inschatting. "Als de staking goed opgevolgd wordt, dan zal de hinder wel het grootst zijn op de stadsnetten", zegt Astrid Hulhoven, woordvoerster van De Lijn. De openbaarvervoermaatschappij raadt de reizigers aan om op voorhand te bekijken of hun tram of bus wel komt. Dat kan door via de app van De Lijn of via de website https://verstoring.delijn.be te zoeken naar de halte waar je wil opstappen. "Dat is de eenvoudigste manier om real time informatie te krijgen over de trams of bussen die aan hun halte stoppen", zegt Hulhoven. De 24 urenstaking bij De Lijn is een gevolg van de plannen van de Vlaamse regering om het "vervoer op maat" - de belbuscentrale en het leerlingenvervoer - tegen 2022 door een private speler te laten regelen. De vakbonden vrezen dat vijftig personeelsleden die zich bezighouden met die planning daardoor de overstap moeten maken naar een privébedrijf, waar ze geen garanties krijgen op werkzekerheid. "We hopen met deze staking toch een signaal te kunnen geven", zegt vakbondssecretaris Van Der Herten. "We verwachten dat de werkgever op zoek gaat naar mogelijkheden om de betrokken personeelsleden te herscholen. Er zijn mogelijkheden genoeg om hen binnen De Lijn herop te vissen." De directie van de openbaarvervoermaatschappij is echter niet opgezet met de 24 urenstaking. "Staken is totaal onverantwoord in deze tijd waarin De Lijn zich moet meten met de privé", stelt directeur-generaal Roger Kesteloot in een mededeling. "De vakbonden zetten hiermee de toekomst van De Lijn als geheel op het spel." (Belga)