Het personeel van de buitendiensten van Veiligheid van de Staat wordt volgens de bonden geconfronteerd met een "schreeuwend gebrek aan middelen die de wettelijke missies in gevaar brengen", stellen ze in een persbericht. "Bij deze problematiek komen nog enkele structurele zorgen, onder meer in verband met de begroting, die niet konden opgelost worden ondanks het constante aandringen van de syndicale organisaties", luidt het verder. Volgens de vakbonden is de Staatsveiligheid "de enige dienst van de FOD Justitie die in een alarmerende financiële toestand verkeert, zonder dat dit iemand iets doet. De veiligheid van de burger wordt veronachtzaamd, terwijl het fundament van een democratische staat zijn instellingen zijn". De bonden herinneren eraan dat de Staatsveiligheid zich elke dag inzet voor de bescherming en vraagt dat de werknemers over de "adequate middelen beschikken om hun opdrachten uit te voeren". Bij het opstarten van een dergelijke procedure, is de sociale bemiddelaar verplicht de bevoegde ministers - Justitie en Binnenlandse Zaken - rond de tafel te brengen met de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid en de representatieve personeelsorganisaties, binnen zeven werkdagen volgend op de betekening door een aangetekende brief. (Belga)

Het personeel van de buitendiensten van Veiligheid van de Staat wordt volgens de bonden geconfronteerd met een "schreeuwend gebrek aan middelen die de wettelijke missies in gevaar brengen", stellen ze in een persbericht. "Bij deze problematiek komen nog enkele structurele zorgen, onder meer in verband met de begroting, die niet konden opgelost worden ondanks het constante aandringen van de syndicale organisaties", luidt het verder. Volgens de vakbonden is de Staatsveiligheid "de enige dienst van de FOD Justitie die in een alarmerende financiële toestand verkeert, zonder dat dit iemand iets doet. De veiligheid van de burger wordt veronachtzaamd, terwijl het fundament van een democratische staat zijn instellingen zijn". De bonden herinneren eraan dat de Staatsveiligheid zich elke dag inzet voor de bescherming en vraagt dat de werknemers over de "adequate middelen beschikken om hun opdrachten uit te voeren". Bij het opstarten van een dergelijke procedure, is de sociale bemiddelaar verplicht de bevoegde ministers - Justitie en Binnenlandse Zaken - rond de tafel te brengen met de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid en de representatieve personeelsorganisaties, binnen zeven werkdagen volgend op de betekening door een aangetekende brief. (Belga)