Een nieuwe app moet werkzoekenden via artificiële intelligentie aan een job helpen. Daartegenover staat dat het aantal werkwinkels, waar werkzoekenden terechtkunnen voor begeleiding op maat, worden afgebouwd. 'Per provincie gaan er vier of vijf winkels dicht', zegt Tilly Troost van vakbond ACOD. Vooral buiten centrumsteden worden ze vervangen door zitdagen en contactpunten, waar je enkel op afspraak terechtkan.

Volgens de VDAB gaat het louter om een manier om de werking beter te organiseren. En het kabinet van minister van Werk Philippe Muyters zegt dat 'hoe meer mensen digitaal hun weg kunnen vinden, hoe meer tijd er overblijft voor hen die de werkwinkel wel nog nodig hebben'. Maar daar is bij het VDAB-personeel niet iedereen van overtuigd. 'Je moet die mensen wel kunnen bereiken', zegt Troost.

Ook armoedeorganisaties Netwerk tegen Armoede en Samenlevingsopbouw waarschuwen voor onbedoelde neveneffecten. 'Er zijn te weinig garanties voor de meest kwetsbaren in de nieuwe dienstverlening', zegt Nicolas Van Praet van Netwerk tegen Armoede. Veel mensen in armoede hebben geen smartphone, computer of internettoegang.

Een nieuwe app moet werkzoekenden via artificiële intelligentie aan een job helpen. Daartegenover staat dat het aantal werkwinkels, waar werkzoekenden terechtkunnen voor begeleiding op maat, worden afgebouwd. 'Per provincie gaan er vier of vijf winkels dicht', zegt Tilly Troost van vakbond ACOD. Vooral buiten centrumsteden worden ze vervangen door zitdagen en contactpunten, waar je enkel op afspraak terechtkan. Volgens de VDAB gaat het louter om een manier om de werking beter te organiseren. En het kabinet van minister van Werk Philippe Muyters zegt dat 'hoe meer mensen digitaal hun weg kunnen vinden, hoe meer tijd er overblijft voor hen die de werkwinkel wel nog nodig hebben'. Maar daar is bij het VDAB-personeel niet iedereen van overtuigd. 'Je moet die mensen wel kunnen bereiken', zegt Troost. Ook armoedeorganisaties Netwerk tegen Armoede en Samenlevingsopbouw waarschuwen voor onbedoelde neveneffecten. 'Er zijn te weinig garanties voor de meest kwetsbaren in de nieuwe dienstverlening', zegt Nicolas Van Praet van Netwerk tegen Armoede. Veel mensen in armoede hebben geen smartphone, computer of internettoegang.