Het COV benadrukt net als iedereen dat we voor elkaar zorg moeten dragen in deze crisissituatie. De bezorgdheden van het onderwijspersoneel zijn terecht. Het COV wil dat de omstandigheden in de scholen veilig zijn. Een continue en strenge risico-analyse door de lokale schoolbesturen samen met het personeel is nodig. Leerkrachten die niet tot de risicogroepen behoren worden wel op school verwacht, tenzij er lokaal andere afspraken gemaakt worden. "Om de opvang opgelegd tijdens de schooluren verantwoord te kunnen organiseren, moet iedereen zijn bijdrage leveren", zegt Coopman. "In overleg bekijken welke personeelsleden wanneer aan het werk moeten en kunnen gaan en op welke manier de opvang kan georganiseerd worden. Het aantal kinderen dat in groep opgevangen wordt, wordt best beperkt. Personeelsleden kunnen in een beurtrolsysteem zorgen voor de opvang." Het COV wijst ook op het personeel dat de voor- en naschoolse opvang verzorgt. "Ook hun veiligheid moet gewaarborgd worden", zegt Coopman. "Als dergelijke opvang niet verantwoord kan georganiseerd worden, dan moet het schoolbestuur zijn verantwoordelijkheid nemen. Ouders en hun werkgevers zullen daar zeker begrip voor hebben en ook aan hen vragen we om de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen inzake thuiswerk en glijdende werktijden." (Belga)

Het COV benadrukt net als iedereen dat we voor elkaar zorg moeten dragen in deze crisissituatie. De bezorgdheden van het onderwijspersoneel zijn terecht. Het COV wil dat de omstandigheden in de scholen veilig zijn. Een continue en strenge risico-analyse door de lokale schoolbesturen samen met het personeel is nodig. Leerkrachten die niet tot de risicogroepen behoren worden wel op school verwacht, tenzij er lokaal andere afspraken gemaakt worden. "Om de opvang opgelegd tijdens de schooluren verantwoord te kunnen organiseren, moet iedereen zijn bijdrage leveren", zegt Coopman. "In overleg bekijken welke personeelsleden wanneer aan het werk moeten en kunnen gaan en op welke manier de opvang kan georganiseerd worden. Het aantal kinderen dat in groep opgevangen wordt, wordt best beperkt. Personeelsleden kunnen in een beurtrolsysteem zorgen voor de opvang." Het COV wijst ook op het personeel dat de voor- en naschoolse opvang verzorgt. "Ook hun veiligheid moet gewaarborgd worden", zegt Coopman. "Als dergelijke opvang niet verantwoord kan georganiseerd worden, dan moet het schoolbestuur zijn verantwoordelijkheid nemen. Ouders en hun werkgevers zullen daar zeker begrip voor hebben en ook aan hen vragen we om de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen inzake thuiswerk en glijdende werktijden." (Belga)