Vaders worden gestraft op de arbeidsmarkt

03/04/18 om 21:00 - Bijgewerkt op 04/04/18 om 07:53

Bron: Knack

Vaders krijgen na een sollicitatie 18 procent minder uitnodigingen voor een jobgesprek dan mannen die geen kinderen in hun curriculum vitae vermelden. Dat is de opmerkelijke conclusie uit nieuw onderzoek van de Gentse arbeidseconoom Stijn Baert.

Vaders worden gestraft op de arbeidsmarkt

© iStock

Stijn Baert onderzoekt al jaren hoe we meer mensen aan de slag kunnen krijgen en de discriminatie op onze arbeidsmarkt. Baert: 'We hebben net een onderzoek afgerond dat nagaat of ouders benadeeld worden bij het solliciteren. Worden moeders minder uitgenodigd dan niet-moeders met dezelfde kwalificaties voor sollicitatiegesprekken? En hoe zit dat met vaders?'

'Vaders met een of twee kinderen worden gestraft', zegt Baert, 'Zij krijgen na een sollicitatie18 procent minder uitnodigingen dan mannen die geen kinderen in hun curriculum vitae vermelden. Die 18 procent is zo'n hoog cijfer dat het geen toeval kan zijn. Mannen die in hun cv vermelden dat ze kinderen hebben, maken minder kans op een baan.

Het zou kunnen dat ze minder typisch-mannelijk overkomen, minder assertief, minder competitief. Die verklaring strookt met het feit dat het vaderschap het nadeligst is bij typisch mannelijke beroepen, zoals handarbeiders voor de laaggeschoolden en vertegenwoordigers onder de hooggeschoolden.'

Delen

Moeders met twee kinderen maken méér kans op een jobgesprek

Moeders en niet-moeders

Opvallend is dat uit het onderzoek ook blijkt dat moederschap niet wordt bestraft bij het solliciteren. 'Klopt', zegt Baert, 'als we geen onderscheid maken tussen moeders met één of twee kinderen. Als we wat dieper graven, zien we wel een opmerkelijk verschil: moeders met één kind hebben 22 procent minder kans om op een sollicitatiegesprek uitgenodigd te worden dan niet-moeders, terwijl moeders met twee kinderen net méér kans hebben op een jobgesprek.

'Wellicht is de reden dat werkgevers vrezen dat een moeder met één kind opnieuw vlug zwanger zal worden en dus een tijdje niet zal komen werken. Bij moeders met twee kinderen is dat risico kleiner, want de kans dat je de stap naar drie kinderen zet is in Vlaanderen niet zo groot.

'Vrouwen zonder kinderen nemen wat dat betreft schijnbaar een tussenpositie in. In plaats van moederschap lijkt dus de mogelijke zwangerschap gestraft te worden op onze arbeidsmarkt.'

Kinderopvang

Deze discriminatie van ouders op onze arbeidsmarkt wordt volgens Baert door de overheid in de hand gewerkt. 'De manier waarop bij ons de kinderopvang wordt georganiseerd, maakt het voor jonge ouders extra moeilijk', aldus Baert. 'De combinatie werk en kinderopvang is erg lastig. Ten eerste moet je kinderopvang vinden. De Vlaamse regering schreef in haar regeerakkoord dat ze bij de toekenning van plaatsen voorrang zou verlenen aan werkenden, maar dat is nog altijd niet uitgevoerd.

'Bovendien is de kinderopvang niet afgesteld op de werkuren en dat zorgt voor extra druk. Als er problemen zijn met de kinderopvang, zetten vaak de moeders een stap terug. Zij gaan dan bijvoorbeeld deeltijds werken. Dat is nadelig voor hun carrière en hun loon.

'Kortom, als je wilt dat meer mensen werken, moet er meer kinderopvang komen en moet die betaalbaarder en flexibeler zijn. Daarom zou kinderopvang ook beter bij de minister van Werk zitten dan bij die van Welzijn.'

Lees meer over:

Onze partners