Maandag nog waarschuwde Jürgen Stock, algemeen secretaris van de internationale politieorganisatie Interpol, voor vaccingerelateerde criminaliteit. "Het vaccin is het vloeibare goud van 2021", zei hij. Hij waarschuwde onder meer voor inbraken en overvallen op vaccintransports. Volgens Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, worden voor de transporten in ons land maatregelen genomen, op basis van een risico-analyse, maar worden daar om veiligheidsredenen geen details over gecommuniceerd. De privébedrijven die instaan voor het transport nemen daarbij eerst en vooral interne maatregelen. Ook de politie zou dergelijke transporten escorteren. Een gelijkaardige situatie geldt voor de ziekenhuizen, die zelf beveiligingsplannen moeten opmaken. Wendy Lee, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, kan evenmin ingaan op details van de maatregelen die daar worden genomen. Wel merkt ze op dat de hoeveelheden die opgeslagen worden in de ziekenhuizen niet zo groot zullen zijn als die van de transporten, en in dat opzicht dus minder interessant zijn voor criminelen. Bovendien zijn de ziekenhuisapotheken niet zomaar te betreden. Ook komt er wel wat bij kijken om de vaccins uit de diepvriezers te halen, waar ze aan extreem lage temperaturen opgeslagen liggen, klinkt het. De maatregelen in de ziekenhuizen worden genomen op basis van een risico-analyse, wat ook het geval zal zijn voor de vaccinatiecentra. Politiebewaking is daarbij een optie, zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum, maar ook andere, minder zichtbare maatregelen zijn uiteraard mogelijk. (Belga)

Maandag nog waarschuwde Jürgen Stock, algemeen secretaris van de internationale politieorganisatie Interpol, voor vaccingerelateerde criminaliteit. "Het vaccin is het vloeibare goud van 2021", zei hij. Hij waarschuwde onder meer voor inbraken en overvallen op vaccintransports. Volgens Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, worden voor de transporten in ons land maatregelen genomen, op basis van een risico-analyse, maar worden daar om veiligheidsredenen geen details over gecommuniceerd. De privébedrijven die instaan voor het transport nemen daarbij eerst en vooral interne maatregelen. Ook de politie zou dergelijke transporten escorteren. Een gelijkaardige situatie geldt voor de ziekenhuizen, die zelf beveiligingsplannen moeten opmaken. Wendy Lee, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, kan evenmin ingaan op details van de maatregelen die daar worden genomen. Wel merkt ze op dat de hoeveelheden die opgeslagen worden in de ziekenhuizen niet zo groot zullen zijn als die van de transporten, en in dat opzicht dus minder interessant zijn voor criminelen. Bovendien zijn de ziekenhuisapotheken niet zomaar te betreden. Ook komt er wel wat bij kijken om de vaccins uit de diepvriezers te halen, waar ze aan extreem lage temperaturen opgeslagen liggen, klinkt het. De maatregelen in de ziekenhuizen worden genomen op basis van een risico-analyse, wat ook het geval zal zijn voor de vaccinatiecentra. Politiebewaking is daarbij een optie, zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum, maar ook andere, minder zichtbare maatregelen zijn uiteraard mogelijk. (Belga)