De vaccinatiestrategie tegen COVID-19 is erop gericht om zo snel mogelijk de meest kwetsbare groepen te beschermen. Daarbij werd prioriteit gegeven aan de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra. Daar liep de vaccinatiecampagne van 28 december tot en met 24 maart. Momenteel worden nieuwe bewoners nog gevaccineerd, net zoals personeelsleden die zich eerst niet lieten inenten, maar dat nu wel wensen. Over het hele land is 89% van de woonzorgcentrabewoners volledig gevaccineerd. In Vlaanderen en in de Duitstalige gemeenschap ligt dat op 91%. In Brussel ligt het op 85% en in Wallonië op bijna 87%. De doelstelling van de Europese Commissie was om voor eind maart ten minste 80% van de personen ouder dan 80 jaar te vaccineren. In ons land is die doelstelling bereikt voor de bewoners van woonzorgcentra, maar net niet voor de mensen die niet in zo'n centrum verblijven. Met een kleine vertraging is de doelstelling wel bereikt, verzekert Van Gucht. De vaccinatiegraad ligt met bijna 77% wat lager bij het personeel van de woonzorgcentra. Er zijn wel opvallende regionale verschillen. In Vlaanderen is 87% van het woonzorgcentrumpersoneel gevaccineerd, terwijl dat in Brussel 47% en in Wallonië 58% is. In de Duitstalige gemeenschap gaat het om 65%. "De lagere vaccinatiebereidheid in Brussel en Wallonië volgt een gekende trend die we ook zien in de griepvaccinatiecampagnes van de voorbije jaren", aldus Van Gucht. "Uit gegevens die in Vlaanderen en Brussel verzameld werden, blijkt dat de mensen die zich niet laten vaccineren daarvoor meestal geen medische reden hebben. Dat geldt zowel voor de personeelsleden als voor de bewoners." De viroloog meent dat de redenen voor de weigering onderzocht moeten worden om de verdere uitrol van de vaccinatiecampagne te kunnen verzekeren. Ondertussen worden de gustige effecten van die hoge vaccinatiegraad bij de bewoners steeds duidelijker. Zo ligt het aantal besmettingen bij de bewoners in alle regio's opvallend laag met dan 2 gevallen per 1.000 bewoners per week. Er zijn zelden nog grote uitbraken in woonzorgcentra en meestal gaat het daarbij ook om milde symptomen. De voorbije week meldde 1% van de Vlaamse woonzorgcentra een grote uitbraak van minstens 10 gevallen, terwijl er in de andere regio's geen grote uitbraken waren. De woonzorgcentrabewoners vertegenwoordigen nog slechts 1% van de ziekenhuisopnames terwijl dat in december nog bijna 20% was. Er is een gelijkaardige trend bij de COVID-overlijdens. Terwijl het aantal sterfgevallen onder de algemene bevolking sinds eind februari toeneemt, daalt het aantal sterfgevallen onder de woonzorgcentrumbewoners. De voorbije week overleden er 14 bewoners als gevolg van COVID. Dat zijn er 6 minder dan de week voordien. In totaal stierven er in diezelfde week 276 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. 5% daarvan waren bewoners van een woonzorgcentrum, terwijl dit vroeger meer dan 50% was. "Voor wie er nog aan twijfelt: deze cijfers tonen onomstotelijk hoe goed de vaccins werken, ook bij de allerzwaksten. Het vaccin biedt een reddingsboei aan in een zee van virus", besluit Van Gucht. (Belga)

De vaccinatiestrategie tegen COVID-19 is erop gericht om zo snel mogelijk de meest kwetsbare groepen te beschermen. Daarbij werd prioriteit gegeven aan de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra. Daar liep de vaccinatiecampagne van 28 december tot en met 24 maart. Momenteel worden nieuwe bewoners nog gevaccineerd, net zoals personeelsleden die zich eerst niet lieten inenten, maar dat nu wel wensen. Over het hele land is 89% van de woonzorgcentrabewoners volledig gevaccineerd. In Vlaanderen en in de Duitstalige gemeenschap ligt dat op 91%. In Brussel ligt het op 85% en in Wallonië op bijna 87%. De doelstelling van de Europese Commissie was om voor eind maart ten minste 80% van de personen ouder dan 80 jaar te vaccineren. In ons land is die doelstelling bereikt voor de bewoners van woonzorgcentra, maar net niet voor de mensen die niet in zo'n centrum verblijven. Met een kleine vertraging is de doelstelling wel bereikt, verzekert Van Gucht. De vaccinatiegraad ligt met bijna 77% wat lager bij het personeel van de woonzorgcentra. Er zijn wel opvallende regionale verschillen. In Vlaanderen is 87% van het woonzorgcentrumpersoneel gevaccineerd, terwijl dat in Brussel 47% en in Wallonië 58% is. In de Duitstalige gemeenschap gaat het om 65%. "De lagere vaccinatiebereidheid in Brussel en Wallonië volgt een gekende trend die we ook zien in de griepvaccinatiecampagnes van de voorbije jaren", aldus Van Gucht. "Uit gegevens die in Vlaanderen en Brussel verzameld werden, blijkt dat de mensen die zich niet laten vaccineren daarvoor meestal geen medische reden hebben. Dat geldt zowel voor de personeelsleden als voor de bewoners." De viroloog meent dat de redenen voor de weigering onderzocht moeten worden om de verdere uitrol van de vaccinatiecampagne te kunnen verzekeren. Ondertussen worden de gustige effecten van die hoge vaccinatiegraad bij de bewoners steeds duidelijker. Zo ligt het aantal besmettingen bij de bewoners in alle regio's opvallend laag met dan 2 gevallen per 1.000 bewoners per week. Er zijn zelden nog grote uitbraken in woonzorgcentra en meestal gaat het daarbij ook om milde symptomen. De voorbije week meldde 1% van de Vlaamse woonzorgcentra een grote uitbraak van minstens 10 gevallen, terwijl er in de andere regio's geen grote uitbraken waren. De woonzorgcentrabewoners vertegenwoordigen nog slechts 1% van de ziekenhuisopnames terwijl dat in december nog bijna 20% was. Er is een gelijkaardige trend bij de COVID-overlijdens. Terwijl het aantal sterfgevallen onder de algemene bevolking sinds eind februari toeneemt, daalt het aantal sterfgevallen onder de woonzorgcentrumbewoners. De voorbije week overleden er 14 bewoners als gevolg van COVID. Dat zijn er 6 minder dan de week voordien. In totaal stierven er in diezelfde week 276 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. 5% daarvan waren bewoners van een woonzorgcentrum, terwijl dit vroeger meer dan 50% was. "Voor wie er nog aan twijfelt: deze cijfers tonen onomstotelijk hoe goed de vaccins werken, ook bij de allerzwaksten. Het vaccin biedt een reddingsboei aan in een zee van virus", besluit Van Gucht. (Belga)