In de bijzondere Kamercommissie bevoegd voor het onderzoek naar de aanpak van de COVID-19-epidemie in ons land, hamerde Frédéricq op het belang van het vaccineren van het rusthuispersoneel. "Als de vaccinatiegraad niet voldoende is, kunnen we de rusthuizen niet volledig heropenen", klinkt het. Hij riep de Waalse en Brusselse ministers van Volksgezondheid, Christie Morreale en Alain Maron, op om een bewustmakingscampagne op te zetten. Bij de rusthuisbewoners is de vaccinatiebereidheid gelukkig wel zeer groot. Zo is in Brussel 95 procent van de inwoners bereid een prik te krijgen, in Wallonië is dat 89 procent. Ook logistiek verloopt alles op dit moment vlot volgens Frédéricq. Verder pleitte de vertegenwoordiger van Ferubel-Femarbel ook voor een betere omkadering van het zorgpersoneel. Zo moet het verplegend personeel nu te veel taken verrichten die zouden kunnen worden toevertrouwd aan zorgassistenten of logistiek personeel. Verder noemde hij de problemen tijdens het hoogtepunt van de pandemie, zoals het tekort aan personeel, apparatuur en testen, "een pijnlijke mislukking". (Belga)

In de bijzondere Kamercommissie bevoegd voor het onderzoek naar de aanpak van de COVID-19-epidemie in ons land, hamerde Frédéricq op het belang van het vaccineren van het rusthuispersoneel. "Als de vaccinatiegraad niet voldoende is, kunnen we de rusthuizen niet volledig heropenen", klinkt het. Hij riep de Waalse en Brusselse ministers van Volksgezondheid, Christie Morreale en Alain Maron, op om een bewustmakingscampagne op te zetten. Bij de rusthuisbewoners is de vaccinatiebereidheid gelukkig wel zeer groot. Zo is in Brussel 95 procent van de inwoners bereid een prik te krijgen, in Wallonië is dat 89 procent. Ook logistiek verloopt alles op dit moment vlot volgens Frédéricq. Verder pleitte de vertegenwoordiger van Ferubel-Femarbel ook voor een betere omkadering van het zorgpersoneel. Zo moet het verplegend personeel nu te veel taken verrichten die zouden kunnen worden toevertrouwd aan zorgassistenten of logistiek personeel. Verder noemde hij de problemen tijdens het hoogtepunt van de pandemie, zoals het tekort aan personeel, apparatuur en testen, "een pijnlijke mislukking". (Belga)