Sinds enige tijd kunnen ook tieners tussen 12 en 17 jaar oud zich laten vaccineren tegen COVID-19. Voor de 12- tot 15-jarigen is daar toestemming van de ouders voor nodig, maar voor jongeren van 16 en 17 jaar oud is dat niet het geval. Een tiental families in Wallonië trekt daartegen nu naar de rechtbank van eerste aanleg in Namen, bericht L'Echo. Ze verwijzen daarbij naar de wet van augustus 2002 op de patiëntenrechten, die garandeert dat patiënten het recht hebben om "geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen". Volgens hun advocaat Arnaud Jansen wordt dat recht bij de vaccinatie van 16- en 17-jarigen geschonden. De jongeren zouden voorafgaand aan de inenting geïnformeerd moeten worden door een arts, en de ouders zouden hun toestemming moeten geven, vinden de betrokken families. Ze benadrukken ook dat het risico op ernstige ziekte door het coronavirus bij kinderen en jongeren een stuk kleiner is, en de vaccinatie voor hen dus in verhouding minder voordelen biedt. (Belga)

Sinds enige tijd kunnen ook tieners tussen 12 en 17 jaar oud zich laten vaccineren tegen COVID-19. Voor de 12- tot 15-jarigen is daar toestemming van de ouders voor nodig, maar voor jongeren van 16 en 17 jaar oud is dat niet het geval. Een tiental families in Wallonië trekt daartegen nu naar de rechtbank van eerste aanleg in Namen, bericht L'Echo. Ze verwijzen daarbij naar de wet van augustus 2002 op de patiëntenrechten, die garandeert dat patiënten het recht hebben om "geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen". Volgens hun advocaat Arnaud Jansen wordt dat recht bij de vaccinatie van 16- en 17-jarigen geschonden. De jongeren zouden voorafgaand aan de inenting geïnformeerd moeten worden door een arts, en de ouders zouden hun toestemming moeten geven, vinden de betrokken families. Ze benadrukken ook dat het risico op ernstige ziekte door het coronavirus bij kinderen en jongeren een stuk kleiner is, en de vaccinatie voor hen dus in verhouding minder voordelen biedt. (Belga)