De overheden moeten opletten voor het risico dat kwetsbare mensen geen gebruik maken van het aanbod van een vaccin (de zogenaamde 'non-take-up'). Tijdens de pandemie is in die groepen een sterk verminderd gebruik van de gezondheidszorg en een verergering van bestaande gezondheidsproblemen vastgesteld. Daarom is volgens het Steunpunt een aanpak met twee luiken nodig: de aandacht moet worden gevestigd op de begeleiding naar en het bereiken van de vaccinatiecentra (gratis vervoer, oproeping via telefoon of via een vertrouwenspersoon...) én de aanpak moet dicht bij de mensen staan. Voor dat tweede luik moet speciale aandacht gaan naar dak- en thuislozen, die "bijzondere risico's op besmetting met COVID-19 lopen". Zij kunnen bijvoorbeeld gevaccineerd worden in opvangcentra. Het Steunpunt ter bestrijding van armoede hamert ook op de noodzaak van een heldere en doeltreffende communicatie. "Het is erg belangrijk de inhoud van de boodschap aan te passen aan personen in een precaire situatie en niet alleen de informatie over te brengen die wijzelf nuttig vinden." Samenwerking met sociale organisaties op het terrein is ook doorslaggevend. (Belga)

De overheden moeten opletten voor het risico dat kwetsbare mensen geen gebruik maken van het aanbod van een vaccin (de zogenaamde 'non-take-up'). Tijdens de pandemie is in die groepen een sterk verminderd gebruik van de gezondheidszorg en een verergering van bestaande gezondheidsproblemen vastgesteld. Daarom is volgens het Steunpunt een aanpak met twee luiken nodig: de aandacht moet worden gevestigd op de begeleiding naar en het bereiken van de vaccinatiecentra (gratis vervoer, oproeping via telefoon of via een vertrouwenspersoon...) én de aanpak moet dicht bij de mensen staan. Voor dat tweede luik moet speciale aandacht gaan naar dak- en thuislozen, die "bijzondere risico's op besmetting met COVID-19 lopen". Zij kunnen bijvoorbeeld gevaccineerd worden in opvangcentra. Het Steunpunt ter bestrijding van armoede hamert ook op de noodzaak van een heldere en doeltreffende communicatie. "Het is erg belangrijk de inhoud van de boodschap aan te passen aan personen in een precaire situatie en niet alleen de informatie over te brengen die wijzelf nuttig vinden." Samenwerking met sociale organisaties op het terrein is ook doorslaggevend. (Belga)