Zo blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij dat de impact op de luchtkwaliteit niet overtuigend is, vooral wat stikstofdioxide (NO2) betreft, en dreigen volgens VAB de sociale gevolgen in 2025 'onverantwoord grote proporties' aan te nemen.

Uit een bevraging van 300 Vlaamse gemeenten en 4.000 automobilisten blijkt volgens VAB dat ze niet alleen staat met haar kritische houding tegenover een verdere uitbreiding van lage-emissiezones. Zeven op de tien steden en gemeenten geven de voorkeur aan andere maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren en meer dan zeven op de tien automobilisten zijn van mening dat een stad enkel een LEZ mag invoeren wanneer er voldoende alternatieven aangeboden worden aan de inwoners.

VAB wil daarom dat de effecten op de luchtkwaliteit, maar ook op de verkeersveiligheid en verkeersdruk in Antwerpen, Brussel en Gent eerst duidelijk in kaart gebracht worden, vooraleer een beslissing om al of niet een nieuwe LEZ in te voeren weloverwogen genomen kan worden. Daarnaast moet nagegaan worden of kwetsbare groepen niet uitgesloten dreigen te worden en of de maatregel geen sociaal isolement veroorzaakt vanwege dreigende vervoersarmoede.

VAB vraagt zich ook af of andere mobiliteitsmaatregelen misschien effectiever en/of sociaal meer aanvaardbaar zijn dan een LEZ. De mobiliteitsorganisatie vraagt de Vlaamse overheid om een coördinerende rol te spelen voor het verzamelen en beschikbaar stellen van praktijkervaringen en meetresultaten over de effectiviteit van de verschillende maatregelen.

Zo blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij dat de impact op de luchtkwaliteit niet overtuigend is, vooral wat stikstofdioxide (NO2) betreft, en dreigen volgens VAB de sociale gevolgen in 2025 'onverantwoord grote proporties' aan te nemen.Uit een bevraging van 300 Vlaamse gemeenten en 4.000 automobilisten blijkt volgens VAB dat ze niet alleen staat met haar kritische houding tegenover een verdere uitbreiding van lage-emissiezones. Zeven op de tien steden en gemeenten geven de voorkeur aan andere maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren en meer dan zeven op de tien automobilisten zijn van mening dat een stad enkel een LEZ mag invoeren wanneer er voldoende alternatieven aangeboden worden aan de inwoners. VAB wil daarom dat de effecten op de luchtkwaliteit, maar ook op de verkeersveiligheid en verkeersdruk in Antwerpen, Brussel en Gent eerst duidelijk in kaart gebracht worden, vooraleer een beslissing om al of niet een nieuwe LEZ in te voeren weloverwogen genomen kan worden. Daarnaast moet nagegaan worden of kwetsbare groepen niet uitgesloten dreigen te worden en of de maatregel geen sociaal isolement veroorzaakt vanwege dreigende vervoersarmoede. VAB vraagt zich ook af of andere mobiliteitsmaatregelen misschien effectiever en/of sociaal meer aanvaardbaar zijn dan een LEZ. De mobiliteitsorganisatie vraagt de Vlaamse overheid om een coördinerende rol te spelen voor het verzamelen en beschikbaar stellen van praktijkervaringen en meetresultaten over de effectiviteit van de verschillende maatregelen.