'Genoeg-Enough-Geweld' heet het onderzoek, dat zich richt op LGBTI+-personen vanaf 15 jaar. Het gaat om een uitbreiding en verdieping van eerdere onderzoeken die in 2013-2014 uitgevoerd werden binnen het toenmalig Steunpunt Gelijkekansenbeleid. "We vonden toen schrikbarend hoge cijfers aan geweldervaringen bij zowel holebi's als transgender personen", legt prof. dr. Joz Motmans uit. "Nu wensen we, in navolging van de aanbevelingen uit de eerdere studies, een grotere variëteit binnen de onderzoekspopulatie in kaart te brengen. Ook de ervaringen van personen met een intersekse beleving worden deze keer expliciet opgenomen." Ook vragen zoals meldingsbereidheid, de impact van het geweld en de opvolging door politiediensten worden onderzocht. De vraag is namelijk ook of bestaande voorzieningen en diensten genoeg aandacht hebben voor de opvolging en opvang. "In het kwalitatieve luik willen we in kaart brengen hoe LGBTI+-personen deze opvang ervaren, hoe zij omgaan met geweldervaringen en welke investeringen zij nodig achten op deze thematiek", zegt onderzoekster Aisa Burgwal. Minister Somers noemt het aanpakken van homohaat en -geweld op LGBTI+-personen een belangrijk onderdeel van het nieuwe Vlaamse actieplan tegen extremisme. "Vanuit Vlaanderen maken we onder meer werk van toegankelijkere meldpunten en safe spaces waar slachtoffers terechtkunnen. Dit onderzoek van UZ Gent kan helpen om meer inzicht te krijgen, de aangiftebereidheid te vergroten en slachtoffers beter te ondersteunen." Het onderzoek van het UZ Gent mikt op 1.500 deelnemers. Anoniem deelnemen in het Nederlands, Frans of Engels kan op https://www.genoeg-enough-assez.be/. (Belga)

'Genoeg-Enough-Geweld' heet het onderzoek, dat zich richt op LGBTI+-personen vanaf 15 jaar. Het gaat om een uitbreiding en verdieping van eerdere onderzoeken die in 2013-2014 uitgevoerd werden binnen het toenmalig Steunpunt Gelijkekansenbeleid. "We vonden toen schrikbarend hoge cijfers aan geweldervaringen bij zowel holebi's als transgender personen", legt prof. dr. Joz Motmans uit. "Nu wensen we, in navolging van de aanbevelingen uit de eerdere studies, een grotere variëteit binnen de onderzoekspopulatie in kaart te brengen. Ook de ervaringen van personen met een intersekse beleving worden deze keer expliciet opgenomen." Ook vragen zoals meldingsbereidheid, de impact van het geweld en de opvolging door politiediensten worden onderzocht. De vraag is namelijk ook of bestaande voorzieningen en diensten genoeg aandacht hebben voor de opvolging en opvang. "In het kwalitatieve luik willen we in kaart brengen hoe LGBTI+-personen deze opvang ervaren, hoe zij omgaan met geweldervaringen en welke investeringen zij nodig achten op deze thematiek", zegt onderzoekster Aisa Burgwal. Minister Somers noemt het aanpakken van homohaat en -geweld op LGBTI+-personen een belangrijk onderdeel van het nieuwe Vlaamse actieplan tegen extremisme. "Vanuit Vlaanderen maken we onder meer werk van toegankelijkere meldpunten en safe spaces waar slachtoffers terechtkunnen. Dit onderzoek van UZ Gent kan helpen om meer inzicht te krijgen, de aangiftebereidheid te vergroten en slachtoffers beter te ondersteunen." Het onderzoek van het UZ Gent mikt op 1.500 deelnemers. Anoniem deelnemen in het Nederlands, Frans of Engels kan op https://www.genoeg-enough-assez.be/. (Belga)