Van 261 miljoen euro naar 794 miljoen euro. In amper een half jaar tijd is het tekort in de sociale zekerheid met maar liefst 530 miljoen euro gestegen. Dat is zo maar eventjes drie keer meer dan aanvankelijk gedacht. Waar op het eerste gezicht zo'n tekort misschien logisch lijkt door bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing, is dat allerminst de oorzaak. Neen, het tekort is niets minder dan een N-VA-systematiek: niet één keer, maar keer op keer, misrekenen om zo onze sociale zekerheid uit te kleden. In de eerste plaats onze gezondheidszorg en onze pensioenen. En net zoals bij de deportatiewet van Theo Francken stemde CD&V - u weet wel, het sociale gelaat van deze regering - gisteren vrolijk mee in de Kamer.

'Uw sociale zekerheid uitkleden? Geen probleem, met groeten van CD&V'

Waarover gaat het? Sinds het einde van WO II dragen we allemaal samen (werknemers én werkgevers) bij tot een sociaal systeem dat ons verzekert tegen armoede en tegenslag, dat ons een pensioen garandeert na een loopbaan lang werken. Een sociaal systeem ook dat een garantie is op betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg of dat ons wapent tegen de naschok van een economische crisis door onze koopkracht op peil te houden.

Maar omdat onze individuele bijdrage alleen niet volstaat, beslist de regering elk jaar over extra financiering. Die haalt ze onder meer uit ontvangsten uit btw en andere fiscale maatregelen. Sinds 2010 doet ze dat ook met een zogenaamde evenwichtsdotatie. Simpel gezegd: als er nóg een tekort is om onder meer onze pensioenen en onze gezondheidszorg te betalen, dan schiet de regering bij. Met objectieve sociale noden en behoeften - het uitgangspunt waar onze sociale zekerheid altijd op gestoeld is geweest - die steeds groter zullen worden, spreekt het voor zich dat die dotatie aan belang zal toenemen de komende jaren.

Ofwel is minister Johan Van Overtveldt écht niet bekwaam, ofwel zit er een terugkerende, doelbewuste, systematiek in om de sociale zekerheid uit te hollen.

Wel, sinds deze week is dat niet langer zo. Met instemming van de CD&V slaagde N-VA erin om die historische zekerheid afhankelijk te maken van begrotingsdoelstellingen. Anders gezegd: vallen de ontvangsten in de begroting tegen, dan moet de sociale zekerheid bijpassen. Los van de thatcheriaanse paradigmashift dat niet langer de noden van een samenleving het uitzicht van de sociale zekerheid bepalen, maar voortaan wel haar bijdrage aan een algemene saneringsoperatie, verzwaren de N-VA en haar minister van Financiën Johan Van Overtveldt die besparingsoperatie doelbewust.

Zo rekende de minister van Financiën bij de opmaak van de begroting 2016 (in oktober 2015) erop 107.978 miljard euro aan belastingen te innen. Uit de laatste cijfers van de administratie blijkt dat het bedrag aan geïnde belastingen blijft steken op 104.027 miljard euro. Dat is een tekort van bijna 4 miljard euro. Dat terwijl de economische groei in 2016 met 1,2% nauwelijks lager ligt dan de verwachte economische groei van 1,3% ten tijde van de opmaak van de begroting 2016. De oorzaak van de tegenvallende fiscale ontvangsten ligt dus elders.

Ofwel is minister Johan Van Overtveldt écht niet bekwaam, ofwel zit er een terugkerende, doelbewuste, systematiek in om de sociale zekerheid uit te hollen. Wij waren al langer overtuigd van dat laatste en sinds gisteren is onze vrees realiteit geworden.

Breuk met het verleden

De gevolgen van de nieuwe financieringswet zijn niet min en betekenen niets minder dan een historische breuk met het verleden. N-VA heeft haar slag thuisgehaald, wat de weg plaveit naar een Angelsaksisch model van sociale bescherming. Een model dat enkel geldt voor wie het zich kan permitteren. Moeten we dan alles zomaar bij het oude laten? Neen. Onze sociale zekerheid en haar ingewikkelde systemen kunnen véél eenvoudiger en efficiënter, aangepast aan de noden en zorgen van vandaag en van morgen. In tijden van toenemende burn-outs is er wel wat werk, dunkt ons. Bovendien kan ze gefinancierd worden op basis van een fiscaliteit waar ook grote vermogens eerlijk bijdragen.

Onze partij deed baanbrekende voorstellen, precies omdat we niet alles bij het oude willen laten. Precies omdat er wat moet veranderen. Maar dan wel op basis van een breed gedragen positief toekomstproject in plaats van bestaande sociale systemen te ontmantelen omdat ze niet meer zouden deugen.

Meryame Kitir (fractieleider sp.a) & Monica De Coninck (Kamerlid sp.a)

Van 261 miljoen euro naar 794 miljoen euro. In amper een half jaar tijd is het tekort in de sociale zekerheid met maar liefst 530 miljoen euro gestegen. Dat is zo maar eventjes drie keer meer dan aanvankelijk gedacht. Waar op het eerste gezicht zo'n tekort misschien logisch lijkt door bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing, is dat allerminst de oorzaak. Neen, het tekort is niets minder dan een N-VA-systematiek: niet één keer, maar keer op keer, misrekenen om zo onze sociale zekerheid uit te kleden. In de eerste plaats onze gezondheidszorg en onze pensioenen. En net zoals bij de deportatiewet van Theo Francken stemde CD&V - u weet wel, het sociale gelaat van deze regering - gisteren vrolijk mee in de Kamer.Waarover gaat het? Sinds het einde van WO II dragen we allemaal samen (werknemers én werkgevers) bij tot een sociaal systeem dat ons verzekert tegen armoede en tegenslag, dat ons een pensioen garandeert na een loopbaan lang werken. Een sociaal systeem ook dat een garantie is op betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg of dat ons wapent tegen de naschok van een economische crisis door onze koopkracht op peil te houden. Maar omdat onze individuele bijdrage alleen niet volstaat, beslist de regering elk jaar over extra financiering. Die haalt ze onder meer uit ontvangsten uit btw en andere fiscale maatregelen. Sinds 2010 doet ze dat ook met een zogenaamde evenwichtsdotatie. Simpel gezegd: als er nóg een tekort is om onder meer onze pensioenen en onze gezondheidszorg te betalen, dan schiet de regering bij. Met objectieve sociale noden en behoeften - het uitgangspunt waar onze sociale zekerheid altijd op gestoeld is geweest - die steeds groter zullen worden, spreekt het voor zich dat die dotatie aan belang zal toenemen de komende jaren.Wel, sinds deze week is dat niet langer zo. Met instemming van de CD&V slaagde N-VA erin om die historische zekerheid afhankelijk te maken van begrotingsdoelstellingen. Anders gezegd: vallen de ontvangsten in de begroting tegen, dan moet de sociale zekerheid bijpassen. Los van de thatcheriaanse paradigmashift dat niet langer de noden van een samenleving het uitzicht van de sociale zekerheid bepalen, maar voortaan wel haar bijdrage aan een algemene saneringsoperatie, verzwaren de N-VA en haar minister van Financiën Johan Van Overtveldt die besparingsoperatie doelbewust. Zo rekende de minister van Financiën bij de opmaak van de begroting 2016 (in oktober 2015) erop 107.978 miljard euro aan belastingen te innen. Uit de laatste cijfers van de administratie blijkt dat het bedrag aan geïnde belastingen blijft steken op 104.027 miljard euro. Dat is een tekort van bijna 4 miljard euro. Dat terwijl de economische groei in 2016 met 1,2% nauwelijks lager ligt dan de verwachte economische groei van 1,3% ten tijde van de opmaak van de begroting 2016. De oorzaak van de tegenvallende fiscale ontvangsten ligt dus elders. Ofwel is minister Johan Van Overtveldt écht niet bekwaam, ofwel zit er een terugkerende, doelbewuste, systematiek in om de sociale zekerheid uit te hollen. Wij waren al langer overtuigd van dat laatste en sinds gisteren is onze vrees realiteit geworden.De gevolgen van de nieuwe financieringswet zijn niet min en betekenen niets minder dan een historische breuk met het verleden. N-VA heeft haar slag thuisgehaald, wat de weg plaveit naar een Angelsaksisch model van sociale bescherming. Een model dat enkel geldt voor wie het zich kan permitteren. Moeten we dan alles zomaar bij het oude laten? Neen. Onze sociale zekerheid en haar ingewikkelde systemen kunnen véél eenvoudiger en efficiënter, aangepast aan de noden en zorgen van vandaag en van morgen. In tijden van toenemende burn-outs is er wel wat werk, dunkt ons. Bovendien kan ze gefinancierd worden op basis van een fiscaliteit waar ook grote vermogens eerlijk bijdragen. Onze partij deed baanbrekende voorstellen, precies omdat we niet alles bij het oude willen laten. Precies omdat er wat moet veranderen. Maar dan wel op basis van een breed gedragen positief toekomstproject in plaats van bestaande sociale systemen te ontmantelen omdat ze niet meer zouden deugen.Meryame Kitir (fractieleider sp.a) & Monica De Coninck (Kamerlid sp.a)