In de loop der jaren is de Bijbel geschreven in diverse talen, te beginnen met het Aramees - de taal die Jezus sprak - over het Latijn en het Grieks tot onze hedendaagse talen. Ergens in de vertalingscyclus moet het fout zijn gelopen, stelt Paul. De theoloog vindt het overigens vreemd dat er in het Nieuwe Testament "amper een hint is als zou Christus in een stal zijn geboren". De historische fout zit 'm in het Griekse woord "kataluma", dat vaak wordt vertaald als "herberg", maar eigenlijk - althans in het evangelie volgens Paul - "ontvangstruimte in een gezinswoning" betekent. En dat moet, gezien de Palestijnse gewoontes van rond het nulpunt van onze geschiedenistelling, de woning van bekenden (van Jozef en Maria) zijn geweest, niet van vreemden. Om liefhebbers van kerststalletjes en kribbetjes niet te fel te ontgoochelen: in zo'n ruimte bevonden zich vaak met stro gevulde gaten in de grond als voedsel voor de dieren. De krib, de os, de ezel, Jozef, Maria en baby Jezus kunnen dus blijven staan, maar voor mensen met oog voor de geschiedenis niet meer in een kerststalletje. (Belga)

In de loop der jaren is de Bijbel geschreven in diverse talen, te beginnen met het Aramees - de taal die Jezus sprak - over het Latijn en het Grieks tot onze hedendaagse talen. Ergens in de vertalingscyclus moet het fout zijn gelopen, stelt Paul. De theoloog vindt het overigens vreemd dat er in het Nieuwe Testament "amper een hint is als zou Christus in een stal zijn geboren". De historische fout zit 'm in het Griekse woord "kataluma", dat vaak wordt vertaald als "herberg", maar eigenlijk - althans in het evangelie volgens Paul - "ontvangstruimte in een gezinswoning" betekent. En dat moet, gezien de Palestijnse gewoontes van rond het nulpunt van onze geschiedenistelling, de woning van bekenden (van Jozef en Maria) zijn geweest, niet van vreemden. Om liefhebbers van kerststalletjes en kribbetjes niet te fel te ontgoochelen: in zo'n ruimte bevonden zich vaak met stro gevulde gaten in de grond als voedsel voor de dieren. De krib, de os, de ezel, Jozef, Maria en baby Jezus kunnen dus blijven staan, maar voor mensen met oog voor de geschiedenis niet meer in een kerststalletje. (Belga)