De auditeur is er niet van overtuigd dat de Vlaamse regering tijdig kan instaan voor de mobiliteitsinvesteringen rond het complex. Dat argument haalde de Raad van State ook al aan om de milieuvergunning te schorsen, meldt De Tijd zaterdag.

De auditeur stelde dat de Vlaamse overheid 'onvoldoende rechtszekerheid bood inzake mobiliteit' bij het opstellen van het GRUP. De Raad van State twijfelt eraan dat de Vlaamse overheid op tijd zal beschikken over de nodige vergunningen voor de investeringen om de buurt rond het Uplace-complex te ontsluiten. De Raad van State zal de zaken van zowel het GRUP als de milieuvergunning vermoedelijk in de eerste helft van volgend jaar behandelen, aldus De Tijd.

De Vlaamse overheid kan zich wel nog ten gronde verdedigen. Zo is er vooruitgang geboekt wat betreft de verbetering van de mobiliteit. "'De Vlaamse overheid heeft net deze week de bouwvergunningen afgeleverd aan het Agentschap Wegen en Verkeer", zo stelt ook Uplace. "De werken zitten in de aanbestedingsprocedure. De nutsmaatschappijen zijn begonnen met het verplaatsen van de leidingen. De gemeente Machelen bereidt de heraanleg van de omliggende straten voor. De Vlaamse regering werkt met de De Lijn aan een pendelbusverbinding. De MER-procedure voor de tram is opgestart. En de plannen voor het treinstation zijn goedgekeurd."

Uplace houdt er rekening mee dat het project zes maanden vertraging kan oplopen. Dat hangt af van wanneer en wat de Raad van State beslist. Ook is het de vraag of de Raad van State rekening houdt met de concrete maatregelen voor de mobiliteit, zoals de afgeleverde bouwvergunningen. Die kwamen te laat voor het advies van de auditeur. (Belga/BO)

De auditeur is er niet van overtuigd dat de Vlaamse regering tijdig kan instaan voor de mobiliteitsinvesteringen rond het complex. Dat argument haalde de Raad van State ook al aan om de milieuvergunning te schorsen, meldt De Tijd zaterdag. De auditeur stelde dat de Vlaamse overheid 'onvoldoende rechtszekerheid bood inzake mobiliteit' bij het opstellen van het GRUP. De Raad van State twijfelt eraan dat de Vlaamse overheid op tijd zal beschikken over de nodige vergunningen voor de investeringen om de buurt rond het Uplace-complex te ontsluiten. De Raad van State zal de zaken van zowel het GRUP als de milieuvergunning vermoedelijk in de eerste helft van volgend jaar behandelen, aldus De Tijd.De Vlaamse overheid kan zich wel nog ten gronde verdedigen. Zo is er vooruitgang geboekt wat betreft de verbetering van de mobiliteit. "'De Vlaamse overheid heeft net deze week de bouwvergunningen afgeleverd aan het Agentschap Wegen en Verkeer", zo stelt ook Uplace. "De werken zitten in de aanbestedingsprocedure. De nutsmaatschappijen zijn begonnen met het verplaatsen van de leidingen. De gemeente Machelen bereidt de heraanleg van de omliggende straten voor. De Vlaamse regering werkt met de De Lijn aan een pendelbusverbinding. De MER-procedure voor de tram is opgestart. En de plannen voor het treinstation zijn goedgekeurd." Uplace houdt er rekening mee dat het project zes maanden vertraging kan oplopen. Dat hangt af van wanneer en wat de Raad van State beslist. Ook is het de vraag of de Raad van State rekening houdt met de concrete maatregelen voor de mobiliteit, zoals de afgeleverde bouwvergunningen. Die kwamen te laat voor het advies van de auditeur. (Belga/BO)