"Het is normaal dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State suggesties en aanbevelingen formuleert. Dat is net haar taak. Dit advies aan de Vlaamse regering is goed onderbouwd. Het komt de Vlaamse regering nu toe om aan die suggesties en aanbevelingen een passend gevolg te geven. Er staat in het advies alvast niets dat een goedkeuring van het GRUP, al dan niet na het doorvoeren van enkele technische aanpassingen, zou belemmeren", zegt Jan Bouckaert, partner bij het advocatenkantoor Stibbe en raadsman van Uplace in die mededeling. "De Raad van State spreekt zich in het advies helemaal niet uit over het project Uplace an sich en al evenmin over de inhoud van het dossier, maar is over het algemeen positief over de oplossingen die worden geboden voor de volledige zonering van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB)", zegt Uplace. Het bedrijf heeft "vertrouwen dat de Vlaamse regering in alle deskundigheid en objectiviteit het dossier verder zal behandelen". (Belga)

"Het is normaal dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State suggesties en aanbevelingen formuleert. Dat is net haar taak. Dit advies aan de Vlaamse regering is goed onderbouwd. Het komt de Vlaamse regering nu toe om aan die suggesties en aanbevelingen een passend gevolg te geven. Er staat in het advies alvast niets dat een goedkeuring van het GRUP, al dan niet na het doorvoeren van enkele technische aanpassingen, zou belemmeren", zegt Jan Bouckaert, partner bij het advocatenkantoor Stibbe en raadsman van Uplace in die mededeling. "De Raad van State spreekt zich in het advies helemaal niet uit over het project Uplace an sich en al evenmin over de inhoud van het dossier, maar is over het algemeen positief over de oplossingen die worden geboden voor de volledige zonering van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB)", zegt Uplace. Het bedrijf heeft "vertrouwen dat de Vlaamse regering in alle deskundigheid en objectiviteit het dossier verder zal behandelen". (Belga)