"De rand rond Brussel is al volgebouwd met voor fietsers erg slecht bereikbare bedrijventerreinen. Minder dan vijf procent van de werknemers in de Vlaamse rand verplaatst zich met de fiets, en dat is zelfs lager dan in Brussel", stelt Van Eenoo vast. Uplace een vergunning toekennen zal de fietsgraad in de Vlaamse rand nog verder doen dalen, vreest Van Eenoo. "En dat net in een regio waar wegen nu al elke dag dichtslibben." In haar reactie herinnert de Fietsersbond ook aan zijn gemeentelijk memorandum, waarin de organisatie gemeentebesturen vroeg om "een duidelijke keuze voor kernversterking en inbreiding. Functies als wonen en winkelen moeten op fietsafstand van elkaar worden ingeplant, want enkel zo zal het aantal autoverplaatsingen dalen. De Vlaamse overheid gaat met haar beslissing radicaal tegen deze principes in", aldus nog Van Eenoo. (KME)

"De rand rond Brussel is al volgebouwd met voor fietsers erg slecht bereikbare bedrijventerreinen. Minder dan vijf procent van de werknemers in de Vlaamse rand verplaatst zich met de fiets, en dat is zelfs lager dan in Brussel", stelt Van Eenoo vast. Uplace een vergunning toekennen zal de fietsgraad in de Vlaamse rand nog verder doen dalen, vreest Van Eenoo. "En dat net in een regio waar wegen nu al elke dag dichtslibben." In haar reactie herinnert de Fietsersbond ook aan zijn gemeentelijk memorandum, waarin de organisatie gemeentebesturen vroeg om "een duidelijke keuze voor kernversterking en inbreiding. Functies als wonen en winkelen moeten op fietsafstand van elkaar worden ingeplant, want enkel zo zal het aantal autoverplaatsingen dalen. De Vlaamse overheid gaat met haar beslissing radicaal tegen deze principes in", aldus nog Van Eenoo. (KME)