Concreet wordt de gaswet, waarvan de eerste versie dateert van 1965, op drie terreinen aangepast: de gaswetgeving wordt in lijn gebracht met een recente Europese richtlijn rond de aansluiting van gasnetwerken op netwerken van niet-EU-landen, de definitie van aardgas wordt aangepast en de vervoersvergunning voor aardgas worden herwerkt. Vooral die laatste twee aspecten zijn belangrijk voor de overstap van fossiele energie naar hernieuwbare energie, meent Van der Straeten. Ook biogas, biomethaan, mijngas, e-methaan en waterstof met bijmenging van aardgas zullen nu immers onder de gaswet vallen. En door de nieuwe vervoersmodaliteiten kunnen voortaan ook biogas, gas uit biomassa en andere gassoorten vervoerd worden met de huidige vergunning voor aardgas, wat de rechtzekerheid voor netbeheerders verhoogt en de administratieve rompslomp verlicht. Koolstofarm gas is belangrijk omdat er meer nood is aan stroomproductie die snel kan worden aan- en afgeschakeld naarmate het aandeel hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zon en wind toeneemt, zegt de minister. En dat aandeel zou tegen 2030 moeten oplopen tot meer dan 40 procent, in vergelijking met minder dan 20 procent in 2017, brengt Van der Straeten in herinnering. "De energietransitie draait niet enkel rond elektrificatie, maar ook groene moleculen zoals biogas en waterstof spelen een cruciale rol, vooral voor het decarboniseren van onze industrie. België beschikt over een robuuste gasinfrastructuur, maar om deze optimaal te kunnen benutten als onderdeel van de energietransitie, moeten we maximaal inzetten op de overstap van fossiel naar groen gras", zegt ze. "Deze wetswijziging is alvast een belangrijke stap in de goede richting." (Belga)

Concreet wordt de gaswet, waarvan de eerste versie dateert van 1965, op drie terreinen aangepast: de gaswetgeving wordt in lijn gebracht met een recente Europese richtlijn rond de aansluiting van gasnetwerken op netwerken van niet-EU-landen, de definitie van aardgas wordt aangepast en de vervoersvergunning voor aardgas worden herwerkt. Vooral die laatste twee aspecten zijn belangrijk voor de overstap van fossiele energie naar hernieuwbare energie, meent Van der Straeten. Ook biogas, biomethaan, mijngas, e-methaan en waterstof met bijmenging van aardgas zullen nu immers onder de gaswet vallen. En door de nieuwe vervoersmodaliteiten kunnen voortaan ook biogas, gas uit biomassa en andere gassoorten vervoerd worden met de huidige vergunning voor aardgas, wat de rechtzekerheid voor netbeheerders verhoogt en de administratieve rompslomp verlicht. Koolstofarm gas is belangrijk omdat er meer nood is aan stroomproductie die snel kan worden aan- en afgeschakeld naarmate het aandeel hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zon en wind toeneemt, zegt de minister. En dat aandeel zou tegen 2030 moeten oplopen tot meer dan 40 procent, in vergelijking met minder dan 20 procent in 2017, brengt Van der Straeten in herinnering. "De energietransitie draait niet enkel rond elektrificatie, maar ook groene moleculen zoals biogas en waterstof spelen een cruciale rol, vooral voor het decarboniseren van onze industrie. België beschikt over een robuuste gasinfrastructuur, maar om deze optimaal te kunnen benutten als onderdeel van de energietransitie, moeten we maximaal inzetten op de overstap van fossiel naar groen gras", zegt ze. "Deze wetswijziging is alvast een belangrijke stap in de goede richting." (Belga)