"We hebben deze maatregelen gedurende de voorbije weken sterk bepleit bij de regering en hopen nu dat ook het parlement zijn verantwoordelijkheid zal nemen en deze maatregelen goed zal keuren", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. "Door het invoeren van deze maatregelen worden Belgische kmo's en zelfstandigen immers daadkrachtig geholpen om de bestaande crisis het hoofd te bieden én zich klaar te stomen voor de toekomst en zich te beschermen tegen nieuwe schokken. Bovendien wordt het spaargeld van de burger geactiveerd en gebruikt om de economie aan te zwengelen." Een maatregel die Unizo ook zeer gunstig onthaalt, is de 100 procent aftrekbaarheid van de kosten voor evenementen en catering. "Samen met de zwaar getroffen evenementensector en horeca zien we hierin een belangrijke impuls om opnieuw de vraag te stimuleren en te vermijden dat events massaal worden uitgesteld", benadrukt Van Assche. Terwijl ook de eerder besliste verlenging van het systeem van tijdelijke werkloosheid, als maatregel voor de duur van de crisis, op de goedkeuring van Unizo kon rekenen, heeft de organisatie vragen bij de leeftijdsverlaging van 57 naar 55 jaar voor het tijdskrediet eindeloopbaan. "Het is belangrijk dat ondernemingen die door corona in herstructurering of moeilijkheden zitten, worden gestimuleerd en ondersteund om ontslagen maximaal te vermijden", zegt Van Assche. Volgens Unizo is dat een maatregel uit het verleden, "die totaal indruist tegen alle noodzakelijke inspanningen die de afgelopen jaren al werden geleverd om het stigma rond oudere werknemers te doorbreken en de activiteitsgraad van 55-plussers net te verhogen". "We rekenen er daarom op dat het hier om een tijdelijke maatregel gaat, die na de coronacrisis opnieuw wordt bijgesteld. Het was misschien eenvoudiger geweest om het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor iedereen tot eind dit jaar te verlengen." (Belga)

"We hebben deze maatregelen gedurende de voorbije weken sterk bepleit bij de regering en hopen nu dat ook het parlement zijn verantwoordelijkheid zal nemen en deze maatregelen goed zal keuren", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. "Door het invoeren van deze maatregelen worden Belgische kmo's en zelfstandigen immers daadkrachtig geholpen om de bestaande crisis het hoofd te bieden én zich klaar te stomen voor de toekomst en zich te beschermen tegen nieuwe schokken. Bovendien wordt het spaargeld van de burger geactiveerd en gebruikt om de economie aan te zwengelen." Een maatregel die Unizo ook zeer gunstig onthaalt, is de 100 procent aftrekbaarheid van de kosten voor evenementen en catering. "Samen met de zwaar getroffen evenementensector en horeca zien we hierin een belangrijke impuls om opnieuw de vraag te stimuleren en te vermijden dat events massaal worden uitgesteld", benadrukt Van Assche. Terwijl ook de eerder besliste verlenging van het systeem van tijdelijke werkloosheid, als maatregel voor de duur van de crisis, op de goedkeuring van Unizo kon rekenen, heeft de organisatie vragen bij de leeftijdsverlaging van 57 naar 55 jaar voor het tijdskrediet eindeloopbaan. "Het is belangrijk dat ondernemingen die door corona in herstructurering of moeilijkheden zitten, worden gestimuleerd en ondersteund om ontslagen maximaal te vermijden", zegt Van Assche. Volgens Unizo is dat een maatregel uit het verleden, "die totaal indruist tegen alle noodzakelijke inspanningen die de afgelopen jaren al werden geleverd om het stigma rond oudere werknemers te doorbreken en de activiteitsgraad van 55-plussers net te verhogen". "We rekenen er daarom op dat het hier om een tijdelijke maatregel gaat, die na de coronacrisis opnieuw wordt bijgesteld. Het was misschien eenvoudiger geweest om het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor iedereen tot eind dit jaar te verlengen." (Belga)