De analyse houdt rekening met brede economische parameters zoals uitgaven in de dagelijkse werking van universiteiten - bijvoorbeeld voor personeel of gebouwen - en de bestedingen van studenten, maar ook naar de valorisatie van onderzoek en hoeveel hoger het loon is van mensen met een universitair diploma dan dat van mensen zonder.

Daarnaast stellen de universiteiten meer dan 30.000 mensen rechtstreeks te werk. Met de onrechtstreekse tewerkstelling erbij loopt dat zelfs op tot meer dan 90.000. Die jobs ontstaan onder meer via de wetenschapsparken en incubators. De instellingen leiden ook 125.000 bachelor- en masterstudenten op.

Met dit onderzoek willen de vijf Vlaamse rectoren een punt maken. De data zullen gebruikt worden om een memorandum op te stellen voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019. 'Er is een erosie van de financiering aan de gang die heel problematisch wordt. Door het niet volledig doorrekenen van de index, het niet proportioneel meestijgen van de financiering van het aantal studenten, enzovoort', zegt Herman Van Goethem, de rector van de UAntwerpen en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir).

De analyse houdt rekening met brede economische parameters zoals uitgaven in de dagelijkse werking van universiteiten - bijvoorbeeld voor personeel of gebouwen - en de bestedingen van studenten, maar ook naar de valorisatie van onderzoek en hoeveel hoger het loon is van mensen met een universitair diploma dan dat van mensen zonder. Daarnaast stellen de universiteiten meer dan 30.000 mensen rechtstreeks te werk. Met de onrechtstreekse tewerkstelling erbij loopt dat zelfs op tot meer dan 90.000. Die jobs ontstaan onder meer via de wetenschapsparken en incubators. De instellingen leiden ook 125.000 bachelor- en masterstudenten op. Met dit onderzoek willen de vijf Vlaamse rectoren een punt maken. De data zullen gebruikt worden om een memorandum op te stellen voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019. 'Er is een erosie van de financiering aan de gang die heel problematisch wordt. Door het niet volledig doorrekenen van de index, het niet proportioneel meestijgen van de financiering van het aantal studenten, enzovoort', zegt Herman Van Goethem, de rector van de UAntwerpen en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir).