De UGent gaat scores op nagenoeg alle vakken vergelijken met de scores van de voorbije twee jaar. Als blijkt dat het gemiddelde nu significant lager ligt, worden de punten van álle studenten voor het vak in kwestie naar boven bijgesteld. In Antwerpen willen ze zo ver niet gaan. Wel zal op deliberaties rekening worden gehouden met de individuele situatie van elke student. Als de student de nodige competenties verworven heeft, maar kleine tekorten laat optekenen, kan hij dit jaar toch slagen. Ook de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven zullen een aangepast deliberatiesysteem hanteren. De Vlaamse Hogescholenraad komt vandaag samen rond het onderwerp, en zal een gemeenschappelijke aanpak op poten proberen te zetten. Maar op de Erasmushogeschool zullen de deliberaties gewoon zoals andere jaren verlopen. "Wij konden makkelijker maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van de lockdown te neutraliseren", zegt directeur Ann Brusseel. "Daardoor is het nu niet meer nodig om ook nog in de deliberaties mildheid aan de dag te ­leggen." (Belga)

De UGent gaat scores op nagenoeg alle vakken vergelijken met de scores van de voorbije twee jaar. Als blijkt dat het gemiddelde nu significant lager ligt, worden de punten van álle studenten voor het vak in kwestie naar boven bijgesteld. In Antwerpen willen ze zo ver niet gaan. Wel zal op deliberaties rekening worden gehouden met de individuele situatie van elke student. Als de student de nodige competenties verworven heeft, maar kleine tekorten laat optekenen, kan hij dit jaar toch slagen. Ook de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven zullen een aangepast deliberatiesysteem hanteren. De Vlaamse Hogescholenraad komt vandaag samen rond het onderwerp, en zal een gemeenschappelijke aanpak op poten proberen te zetten. Maar op de Erasmushogeschool zullen de deliberaties gewoon zoals andere jaren verlopen. "Wij konden makkelijker maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van de lockdown te neutraliseren", zegt directeur Ann Brusseel. "Daardoor is het nu niet meer nodig om ook nog in de deliberaties mildheid aan de dag te ­leggen." (Belga)