Prof. dr. Tim Nawrot is verbonden aan het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Hasselt. Daar voert hij onderzoek uit naar intoxicaties, met specialisatie in luchtverontreiniging door fijn stof. In dat verband onderzocht hij een mogelijke relatie met hartinfarcten. Klassieke risicofactoren, zoals vette voeding en weinig beweging, blijven de belangrijkste veroorzakers van een hartinfarct, zo concludeert Nawrot. Luchtverontreiniging blijkt ook een uitlokkende factor te zijn. Vijf procent van de hartinfarcten zou uitgelokt worden door verontreiniging van de lucht, gedefinieerd als het aantal fijne partikels in de lucht. De specialist en epidemioloog toonde zo aan dat de milieu-epidemiologie in staat is om risicofactoren voor hartinfarcten in de bevolking op te sporen en in te schatten. Het onderzoek van Nawrot heeft zich, naast fijn stof, ook toegelegd op de blootstelling aan cadmium. De studies tonen aan dat effecten die klein lijken op persoonlijk niveau, toch een niet verwaarloosbare impact hebben op de volksgezondheid. Zuivere lucht is dus een noodzaak om de publieke gezondheid te beschermen. (KAV)

Prof. dr. Tim Nawrot is verbonden aan het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Hasselt. Daar voert hij onderzoek uit naar intoxicaties, met specialisatie in luchtverontreiniging door fijn stof. In dat verband onderzocht hij een mogelijke relatie met hartinfarcten. Klassieke risicofactoren, zoals vette voeding en weinig beweging, blijven de belangrijkste veroorzakers van een hartinfarct, zo concludeert Nawrot. Luchtverontreiniging blijkt ook een uitlokkende factor te zijn. Vijf procent van de hartinfarcten zou uitgelokt worden door verontreiniging van de lucht, gedefinieerd als het aantal fijne partikels in de lucht. De specialist en epidemioloog toonde zo aan dat de milieu-epidemiologie in staat is om risicofactoren voor hartinfarcten in de bevolking op te sporen en in te schatten. Het onderzoek van Nawrot heeft zich, naast fijn stof, ook toegelegd op de blootstelling aan cadmium. De studies tonen aan dat effecten die klein lijken op persoonlijk niveau, toch een niet verwaarloosbare impact hebben op de volksgezondheid. Zuivere lucht is dus een noodzaak om de publieke gezondheid te beschermen. (KAV)