Een gespecialiseerde cel zal alle brieven, publicaties, websites en formulieren die de universiteit uitstuurt screenen op gendersensitiviteit. Academisch personeel wordt ook gevraagd om lesmateriaal te checken op diversiteit. De universiteit wil professoren ook sensibiliseren om niet exclusief westerse bronnen te citeren. Dat kan het identificatieproces groter maken bij studenten met een migratie-achtergrond. Studenten en medewerkers zullen gesensibiliseerd worden omtrent de non-discriminatieverklaring. De universiteit belooft klachten en meldingen adequaat te behandelen. Een opvallende maatregel gezien de lopende tuchtprocedure tegen Dries Van Langenhove. Die laatstejaarsstudent, die de Kamerlijst van Vlaams Belang trekt in Vlaams-Brabant, mag de gebouwen van de universiteit niet meer betreden maar kreeg na een kort geding wel opnieuw toegang tot de bibliotheek van de faculteit rechten, al is dat maar gedurende acht uur per week en bovendien alleen na afspraak. De universiteit wil met het diversiteitsplan tenslotte ook de doorstroom van vrouwen opkrikken. Het huidige loopbaanbeleid houdt zo meer rekening met kwalitatieve eigenschappen en onderwijstalent, waar vrouwen doorgaans goed op scoren. Mannen scoren traditioneel sterk op kwantitatieve prestaties, zoals de hoeveelheid publicaties en citaties. Indien dat onvoldoende vruchten afwerpt, zal de universiteit tegen 2025 bijkomende streefcijfers voor vrouwelijke professoren bekijken. (Belga)

Een gespecialiseerde cel zal alle brieven, publicaties, websites en formulieren die de universiteit uitstuurt screenen op gendersensitiviteit. Academisch personeel wordt ook gevraagd om lesmateriaal te checken op diversiteit. De universiteit wil professoren ook sensibiliseren om niet exclusief westerse bronnen te citeren. Dat kan het identificatieproces groter maken bij studenten met een migratie-achtergrond. Studenten en medewerkers zullen gesensibiliseerd worden omtrent de non-discriminatieverklaring. De universiteit belooft klachten en meldingen adequaat te behandelen. Een opvallende maatregel gezien de lopende tuchtprocedure tegen Dries Van Langenhove. Die laatstejaarsstudent, die de Kamerlijst van Vlaams Belang trekt in Vlaams-Brabant, mag de gebouwen van de universiteit niet meer betreden maar kreeg na een kort geding wel opnieuw toegang tot de bibliotheek van de faculteit rechten, al is dat maar gedurende acht uur per week en bovendien alleen na afspraak. De universiteit wil met het diversiteitsplan tenslotte ook de doorstroom van vrouwen opkrikken. Het huidige loopbaanbeleid houdt zo meer rekening met kwalitatieve eigenschappen en onderwijstalent, waar vrouwen doorgaans goed op scoren. Mannen scoren traditioneel sterk op kwantitatieve prestaties, zoals de hoeveelheid publicaties en citaties. Indien dat onvoldoende vruchten afwerpt, zal de universiteit tegen 2025 bijkomende streefcijfers voor vrouwelijke professoren bekijken. (Belga)