Sint-Kamillus in Bierbeek heeft al een "long stay"-afdeling, waar mannelijke geïnterneerden verblijven die niet meer in aanmerking komen voor verdere behandeling. Nu komt er ook een bijzondere unit voor geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking. De opening van de afdeling wordt verwacht op 1 juli. De FOD Justitie staat in voor de aanpassing van de infrastructuur en de FOD Volksgezondheid zorgt voor de financiering van deskundig zorgpersoneel. De situatie van de geïnterneerden is de voorbije jaren sterk verbeterd, zegt Geens. Eind december 2013 was een derde van alle geïnterneerde personen opgesloten in een gevangenis, terwijl het nu om een vijfde gaat. Het aantal geïnterneerden in de gevangenis bedraagt momenteel 730 personen. Volgend jaar komt er ook een campagne om internering toe te lichten en de geïnterneerde in beeld te brengen. De tentoonstelling in het Gentse museum Dr. Guislain wil intussen het debat rond forensische psychiatrie aanwakkeren. België werd al 23 keer door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor de behandeling van geïnterneerden. De tentoonstelling besteedt aandacht aan de juridische en institutionele geschiedenis, maar focust ook op de geïnterneerde persoon zelf en de slachtoffers. Zo is er een onderdeel over de bekende "meester-oplichter" Piet Van Haut, die door de rechtbank geïnterneerd werd. De tentoonstelling loopt van 6 mei tot en met 15 oktober. (Belga)

Sint-Kamillus in Bierbeek heeft al een "long stay"-afdeling, waar mannelijke geïnterneerden verblijven die niet meer in aanmerking komen voor verdere behandeling. Nu komt er ook een bijzondere unit voor geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking. De opening van de afdeling wordt verwacht op 1 juli. De FOD Justitie staat in voor de aanpassing van de infrastructuur en de FOD Volksgezondheid zorgt voor de financiering van deskundig zorgpersoneel. De situatie van de geïnterneerden is de voorbije jaren sterk verbeterd, zegt Geens. Eind december 2013 was een derde van alle geïnterneerde personen opgesloten in een gevangenis, terwijl het nu om een vijfde gaat. Het aantal geïnterneerden in de gevangenis bedraagt momenteel 730 personen. Volgend jaar komt er ook een campagne om internering toe te lichten en de geïnterneerde in beeld te brengen. De tentoonstelling in het Gentse museum Dr. Guislain wil intussen het debat rond forensische psychiatrie aanwakkeren. België werd al 23 keer door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor de behandeling van geïnterneerden. De tentoonstelling besteedt aandacht aan de juridische en institutionele geschiedenis, maar focust ook op de geïnterneerde persoon zelf en de slachtoffers. Zo is er een onderdeel over de bekende "meester-oplichter" Piet Van Haut, die door de rechtbank geïnterneerd werd. De tentoonstelling loopt van 6 mei tot en met 15 oktober. (Belga)